World of Work: Fire av ti bedrifter har utenlandske spesialister
2011.11.29

Nær fire av ti norske bedrifter har utenlandske spesialister blant sine arbeidstakere, og behovet for internasjonalt mobil arbeidskraft øker stadig, viser en ny undersøkelse fra ManpowerGroup.

Polen topper listen over hvor utenlandsk arbeidskraft i Norge kommer fra, 26 prosent av de spurte sier de har polske medarbeidere. Polen er tett fulgt av Sverige, med 23 prosent. Litauen kommer på tredjeplass, ifølge undersøkelsen.

I Norge er det utenlandske ingeniører, kokker og sjåfører man finner flest av, mens det på landsdelsnivå blant annet er sykepleiere i nord samt håndverkere og ulike produksjonsoperatører i sørvest som utgjør de største gruppene av arbeidskraft fra andre land.

Dette speiler de internasjonale trendene om at det er desidert størst etterspørsel etter ingeniører og håndverkere som jobber på tvers av landegrenser.

Konkurransefortrinn

- Flere ønsker å rekruttere på tvers av grensene, og finne kvalifisert arbeidskraft fra utlandet for å møte etterspørselen hjemme. Det er også viktig for Norges del å bli mer attraktiv på det globale arbeidsmarkedet, hvis vi skal møte behovet for arbeidskraft, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup.

Undersøkelsen er gjennomført i 39 land med svar fra til sammen 25.000 arbeidsgivere. I Norge er det 400 arbeidsgivere som har svart på undersøkelsen.

Samtidig som arbeidsledigheten i mange land er stigende, sier bedriftsledere at de sliter med rekrutteringen fordi de ikke finner riktige folk til jobben i sitt nasjonale arbeidsmarked.

- Mange arbeidsgivere mangler kvalifisert arbeidskraft i sine respektive markeder. Samtidig finnes kanskje den rette personen i nabolandet, i samme verdensdelen eller på andre siden av kloden. Bedrifter må kunne rekruttere på tvers av landegrenser, og de må være i stand til å lede en stab som blir stadig mer mangfoldig. Disse evnene blir viktige konkurransefortrinn, sier Brath.

Utenlandske ledere

Mye av fokuset på utenlandsk arbeidskraft i Norge har vært på de som jobber i service- og manuelle yrker, men hele 36 prosent av bedriftslederne sier de har fra én til over 20 utenlandske medarbeidere på mellomleder- eller ledernivå. Også internasjonalt viser det seg at utenlandske ledere spiller nøkkelroller i mange bedrifter, og trenden med ledere fra andre land er økende.

Norske bedrifter er ikke særlig bekymret for eventuell negativ effekt i arbeidsmarkedet ved at norske talenter reiser til utlandet for å jobbe, hele 75 prosent sier de ikke anser muligheten for eller effekten av dette som bekymringsverdig.  På spørsmål om hvilket land de mener utgjør størst trussel for Norges evne til å konkurrere økonomisk på verdensmarkedet, sier hele 72 prosent at de ikke vet.

Må ha arbeidskraftstrategi

ManpowerGroup mener arbeidsgivere må legge planer for å sikre seg riktig arbeidskraft i fremtiden. Få norske arbeidsgivere har utarbeidet en slik strategi.

- Arbeidsgivere i dag må samarbeide med utdanningsinstitusjoner og det offentlige for å skape mer dynamikk i rekruttering mellom land. Det er flere arbeidsmuligheter i globale markeder nå enn noensinne, men arbeidsrett og utdanningsmuligheter har tradisjonelt sett vært fokusert på det lokale, sier Brath.

Hun mener det trengs nytenkning for at bedrifter skal kunne koble tilbud og etterspørsel av arbeidskraft på en god og fleksibel måte, ikke bare innenfor eget lands grenser.

Språket en hindring

I følge undersøkelsen er språkbarrierer det største hinderet for mer rekruttering fra utlandet til Norge. 51 % av de spurte sier dette er den største utfordringen. Kulturforskjeller, kostnader, visumutfordringer og annet havner mye lenger ned på listen.

Internasjonale trender

Undersøkelsen i Norge er en del av en stor undersøkelse ManpowerGroup har utført rundt det globale arbeidsmarkedet og stadig mer flyt av arbeidstakere over landegrenser. Hovedtrekkene i den internasjonale undersøkelsen viser at:

  • Globalt forsøker 1 av 4 arbeidsgivere å takle mangel på kvalifisert arbeidskraft med å søke etter utenlandske arbeidstakere i spesifikke stillingskategorier. Det er spesielt stor etterspørsel etter ingeniører og håndverkere, og det er oftest slike jobber som innehas av utenlandske arbeidstakere.
  • Kina, India, USA og Storbritannia er landene fleste arbeidsgivere forbinder med tilbud av kvalifisert arbeidskraft. Men demografi og økonomi har ført til endringer i såkalte ‘talent pools’ i regionen. Sammenlignet med Storbritannia, tilbyr Polen tre ganger så mange arbeidstakere til arbeid i utlandet.
  • Internasjonale arbeidsgivere opplever flere hindre med rekruttering over landegrenser, hovedsakelig i forhold til visa og juridiske forhold samt språkbarrierer.
  • 1 av 3 arbeidsgivere er bekymret over effekten av at kvalifisert arbeidskraft forlater deres nasjonale arbeidsmarked. Disse arbeidsgiverne mener at selskaper og regjeringen bør stoppe utvandringen, og heller sørge for at arbeidstakere får bruke sine kvalifikasjoner i hjemlandet.
  • Utenlandske arbeidstakere spiller fortsatt en nøkkelrolle i lederstillinger. Arbeidsgivere i USA har flest utenlandske mellomledere og ledere.

Les mer om den internasjonale undersøkelsen og få tilgang til rapportene «The Borderless Workforce 2011» og «Borderless Solutions for Today’s Talent Mismatch» her: www.Manpowergroup.com/research/research.cfm

Mer om den norske undersøkelsen:

1. Prosent av spurte bedrifter som bruker utenlandsk arbeidskraft, per sektor

Landbruk, jakt, skogvern og fiske

54%

Bergindustri

47%

Produksjonsbedrifter

40%

Energibedrifter (elektrisitet, gass, vann)

31%

Bygg og anlegg

36%

Butikk og salg

29%

Restaurant og hotell

55%

Transport og kommunikasjon

55%

Finans, forsikring, eiendom og forretningstjenester

35%

Sosial og helsetjenester

32%

2. Prosent av spurte bedrifter som bruker utenlandsk arbeidskraft, per region

Stor-Oslo

33%

Øst-Norge

40%

Sør/Vest-Norge

20%

Midt-Norge

31%

Nord-Norge

55%

3. I hvilken stillingskategori er utenlandske arbeidstakere viktigst i å hjelpe din organisasjon takle mangel på kvalifisert arbeidskraft? (Landsbasis.)

Ingeniører

11%

Sjåfører

7%

Kokker

6%

Salgsrepresentanter

5%

Håndverkere

5%

4. Hvilke land kommer utenlandske arbeidstakere i din bedrift hovedsakelig fra? (Landsbasis.)

Polen

26%

Sverige

23%

Litauen

11%

Latvia

7%

Tyskland

5%

Om ManpowerGroup

ManpowerGroup er Norges ledende rekrutterings- og bemanningsselskap, og har vært etablert i Norge siden 1965. I dag har ManpowerGroup kontorer i 35 byer og tettsteder. ManpowerGroup samarbeider med store og små bedrifter over hele landet, og leverer bemanning på alle nivåer innenfor alle bransjer og fagområder.

Oppdatert: 2016.04.15