Arbeidsmarkedsbarometeret: Færre vil ansette ved inngangen til 2012
2011.12.13

Norske arbeidsgivere planlegger færre ansettelser i første kvartal 2012, viser siste arbeidsmarkedsbarometer fra ManpowerGroup. 12 prosent forventer en økning i bemanningen, mens 6 prosent forventer nedbemanning. Dette er svakere tall enn for inneværende kvartal, men er på om lag samme nivå som første kvartal i 2011.

– Vi ser tendenser til noe mer nøkternhet når det gjelder ansettelser hos norske arbeidsgivere i starten av 2012. Dette er en utvikling vi følger nøye med på, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup Norge.

Hun understreker at norske arbeidsgivere fremdeles er positivt innstilt og planlegger å øke bemanningen i neste kvartal, men at de er blitt noe mer forsiktige enn ved forrige måling. ManpowerGroup gjennomfører sitt arbeidsmarkedsbarometer hvert kvartal for å analysere rekrutteringstrender verden over. I Norge er 750 arbeidsgivere i ni ulike sektorer og over hele landet spurt om sine planer for bemanning i første kvartal av 2012. Undersøkelsen ble gjennomført i månedsskiftet oktober-november.

- Den globale økonomiske turbulensen fører til at forventet bemanning i Norge flater noe ut. Det er tydelig at flere av arbeidsgiverne vi undersøker har en avventende holdning, og tar seg tid til å følge utviklingen i Europa for øvrig. Det blir veldig spennende å se hvordan dette utvikler seg videre på nyåret, sier Brath.

Lavere vekst i bank og finans
Samtlige av de ni sektorene analysert av ManpowerGroup har planer om oppbemanning neste kvartal, men seks av disse rapporterer om synkende forventninger til bemanningsvekst sammenlignet med siste kvartal i 2011.

Mest optimisme er det i gruve- og bergindustrien, med sterkere signal om bemanningsøkning enn man har sett på flere år. Også i energisektoren er det positive tegn til økt rekruttering på nyåret.

Sammenlignet med forrige kvartal viser deg seg imidlertid at flere sektorer forventer lavere vekst i bemanningen. Det gjelder spesielt finans, forsikring og generelle forretningstjenester. Også arbeidsgivere i salg, hotell og restaurantbransjen forventer liknende nedgang.

Bygg- og anleggsbransjen har nå svakest forventning om bemanningsvekst neste år, og denne industrien har også vist størst negativ endring over de siste kvartalene. I tredje kvartal i 2011 oppga 16 prosent av arbeidsgiverne at de ville oppbemanne, og i fjerde kvartal sa 10 prosent det samme. For første kvartal i 2012 er det bare 4 prosent som forventer oppbemanning.

Forventninger om økning i Stor-Oslo
Det er arbeidsgiverne i Stor-Oslo som forventer mest økning i bemanning neste år. Her er veksten i forventet netto bemanning på hele 17 prosent fra inneværende kvartal. Bildet for Nord-Norge og Sørvest-Norge er annerledes, og spesielt arbeidsgivere i Nord-Norge forventer langt svakere ansettelsesvekst. Dette til tross for at nesten hver fjerde arbeidsgiver i landsdelen trodde på høy oppbemanning for siste kvartal av 2011. Det er verdt å merke seg at netto forventet bemanning synker med hele 16 prosent i Nord-Norge sammenliknet med siste kvartal i 2011.

Se hele rapporten: MEOS_Norway Q1_2012.pdf

Se forkortet versjon i Innsikt : Manpower_INNSIKT_NR4_2011.pdf

Norwegian press release: Q1 2012_ENG pressrelease.pdf

Internasjonale tall: www.manpowergroup.com/meos

Om Manpower Employment Outlook Survey (MEOS)
MEOS gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å enten øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. MEOS har blitt gjennomført i 50 år, og er en av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometer i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og nesten 64.000 offentlige og private arbeidsgivere i 39 land. MEOS sees på som en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen er +/- 3,6 %.

Oppdatert: 2016.04.15