Work Life: Effektivt å jobbe hjemmefra
2012.01.06

Hver tredje nordmann jobber hjemmefra minst en dag i måneden, og fire av ti gjør det fordi de syns det er mer effektivt.

Hjemmekontor bidrar til å viske ut grensene mellom jobb- og privatliv, og kan gi fleksibilitet for både arbeidsgiveren og arbeidstakere. Dette kommer frem i en ny Work Life-undersøkelse fra ManpowerGroup.

- Det grenseløse arbeidet handler ikke bare om oppmykning av arbeidstid eller om sammenblandingen av det private og profesjonelle livet, det handler om muligheten til å jobbe fra andre geografiske steder enn arbeidsplassen, sier konsernsjef Maalfrid Brath.

Undersøkelsen viser at et flertall velger å jobbe hjemmefra av gode grunner. Tabell 143 prosent gjør dette for å jobbe mer effektivt, 33 prosent gjør ting de ikke rekker i kontortiden, og 26 prosent gjør det for å slippe jobbreisen.

Samtidig er det mange som oppgir andre grunner. 21 prosent er opptatt med å ta hånd av barn eller andre pårørende, 15 prosent svarer at de jobber hjemmefra for å ta det litt roligere enn på kontoret, og 8 prosent sier at de utfører huslige oppgaver.

– Grensene mellom jobb- og privatlivet utfordres av hvordan arbeidsgivernes behov utvikles, i kombinasjon med mulighetene ny teknologi gir. Vi tror denne trenden vil fortsette og at vi vil se enda flere som velger fleksible løsninger. Norske arbeidsgivere må vise tillit til hjemmejobberne, men samtidig stille tydelige krav til dem, sier Maalfrid Brath.

Hun sier videre at det grenseløse arbeidslivet ikke gjør arbeidsgiverne til vinnere og arbeidstakerne til tapere. Den økte fleksibiliteten gjør at flere kan prioritere tidsbruken selv og man får mulighet til å jobbe fra andre geografiske steder enn arbeidsplassen 

Vis deg tilliten verdig
Manpower-undersøkelsen viser at hjemmejobberne lar seg forstyrre av en rekke ting når de ikke jobber fra kontoret. Hele 34 prosent oppgir at renhold og vask i huset gjør dem mindre effektive. Tilsvarende andel blir forstyrret av Tabell 2familiemedlemmer som krever oppmerksomhet, og 32 prosent har problemer med å holde seg borte fra TV-titting og nettsurfing.

– Fleksible ordninger er først og fremst en tillitssak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Viser man seg tilliten verdig og levere resultater, får man som regel mulighet til å påvirke hvor, når og hvordan man ønsker å utføre sine arbeidsoppgaver. Er du fleksibel, er arbeidsgiver fleksibel tilbake, mener Brath.

Hun sier videre at det er viktig at arbeidsgivere er tydelig på hva som er deres behov og forventninger, samtidig som de lytter til medarbeiderne og gir dem nødvendig oppfølgning. Dette mener Brath vil sikre en sunn bevissthet hos medarbeideren og bidra til at flere sikrer seg mot uromomenter som kan påvirke effektiviteten negativt.

En fjerdedel av jobben kunne ha vært gjort hjemmefra
I gjennomsnitt svarer nordmenn at en fjerdedel av arbeidet kunne ha vært utført hjemmefra uten at det ville ha påvirket arbeidskvaliteten på en negativ måte. En tredjedel mener at de ikke kunne ha gjort noe av arbeidet hjemmefra uten at det får innvirkninger på arbeidet. Blant disse finner man hovedsakelig Tabell 3yrkesgrupper som er bundet til arbeidsplassen for å gjøre jobben sin, som operatører, lagerarbeidere, og innen industri og transport.

Hele 42 prosent mener at de kunne jobbet hjemme i 30 prosent eller mer av arbeidstiden uten negative konsekvenser. I denne gruppen finner man personer som jobber innen kreative yrker, ledelse og IT. Tabell 4

– Dette viser at behovene er svært forskjellige blant ulike yrkesgrupper og at hjemmejobbing ikke er egnet for alle, sier Brath.

___________________________________________________________________________________

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Tove Bø Laundal, Informasjonssjef: [email protected], eller telefon: 950 288 04

Vi tar også diskusjonen på Manpowerblogg.no og facebook.com/ManpowerNorge

Pressemelding_Grenseløst arbeidsliv .pdf

Rapport_Grenseløs arbeidsplass Norge - hjemmekontor.pdf

ManpowerGroups Work Life-undersøkelse:
Resultatene er hentet fra den nyeste Work Life-undersøkelsen som er gjennomført i oktober 2011 i samarbeid med Kairos Future, et uavhengig forsknings- og konsulentbyrå. I Norge har 5130 personer svart på spørreskjemaet. Av alle som har svart i Norge, er 2770 ansatte, 1618 arbeidssøkende, 130 selvstendig næringsdrivende og 612 studerende.

Oppdatert: 2016.04.15