Bedriftene utenfor Oslo er de mest optimistiske før første kvartal 2020
2019.12.10

– Utfordringen for arbeidsmarkedet i distriktene er ikke at det skapes for få arbeidsplasser, men at det er vanskelig å fylle dem, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup i Norden.

Flere politikere har den siste tiden uttrykt bekymring for næringsutviklingen i distriktene. Sist ut var Hadia Tajik, som i Klassekampen 7. november peker på at jobbveksten de siste seks årene stort sett har kommet i Stor-Oslo. Tajik etterlyser politiske tiltak som skal stimulere til flere lokale arbeidsplasser. Konsernsjef i ManpowerGroup i Norden, Maalfrid Brath, mener Tajik stiller feil diagnose over arbeidsmarkedet.

– Tajik snakker ned vekstambisjonene ute i distriktene, men det er det ingen grunn til. Riktignok er det stor jobbvekst i Stor-Oslo, men våre undersøkelser viser at andelen arbeidsgivere som planlegger vekst er større i distriktene. Spesielt i Nord-Norge og i innlandet, sier Maalfrid Brath.

Størst optimisme i distriktene
Fire ganger i året spør ManpowerGroup et representativt utvalg arbeidsgivere over hele landet om de planlegger å øke eller redusere bemanningen neste kvartal. Undersøkelsen er gjennomført hvert kvartal siden 2004. En gjennomgang av tallene for de siste seks årene, viser at optimismen blant arbeidsgivere har vært større i distriktene enn i Stor-Oslo.

– Våre undersøkelser viser at optimismen blant arbeidsgivere faktisk er størst i distriktene, og har vært det lenge, sier Brath.

Mens arbeidstakere i Midt-Norge i gjennomsnitt har vært de mest optimistiske i perioden, har arbeidsgivere i Nord-Norge og i innlandet hatt en tiltakende optimisme de siste tre årene.

Denne optimismen viser også igjen i statistikk over hvor arbeidsplassene kommer. De siste seks årene har Finnmark, Troms og Nordland gjort store klyv på listen over fylkene med høyest jobbvekst. Det samme har Telemark og Hedmark.

Trenden fortsetter inn i neste år
I ManpowerGroups bemanningsbarometer for første kvartal i 2020 er landets mest optimistiske arbeidsgivere i Sør-Vest Norge, på Østlandet utenfor Stor-Oslo og i Midt-Norge. Der er det et stort flertall av arbeidsgivere som planlegger vekst.

Brath advarer mot å stille feil diagnose for arbeidsmarkedet.

– Nye arbeidsplasser skapes i virksomheter der eierne og ledelsen ser potensialet for vekst. Den optimismen er definitivt til stede i distriktene. Utfordringen er ikke at arbeidsgivere i distriktene ikke skaper mange nok lokale arbeidsplasser. Utfordringen er at det kan være veldig krevende å få tak i menneskene som trengs for å fylle stillingene, sier Brath.

– Da blir det helt feil å påstå at det står dårlig til i arbeidsmarkedet utenfor Oslo. Med slike budskap risikerer vi å danne et feilaktig inntrykk av at alle de gode jobbene forsvinner til Oslo, eller at politikerne vedtar satsninger i distriktene på feil premisser.

Oppdatert: 2019.12.10