MEOS Q4 2015: Arbeidsgivere rapporter de svakeste ansettelsesplaner siden 2009
2015.09.08

Jobbsøkere i Norge kan forvente det svakeste ansettelsestempoet siden fjerde kvartal 2009, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer.

– Året ser ut til å få en kjølig slutt med tanke på ansettelsesplaner hos norske arbeidsgivere, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

Av 751 arbeidsgivere som har deltatt i undersøkelsen, planlegger seks prosent å øke bemanningen, fem prosent forventer å nedbemanne og 84 prosent sier at de vil opprettholde det samme bemanningsnivået som i dag. Sesongjustert ligger forventet bemanning på 2 prosent, en nedgang på tre prosentpoeng siden samme kvartal i fjor. Undersøkelsen ble gjennomført i juli.

Svakest i Stor-Oslo

Arbeidsgivere i fire av fem regioner forventer å øke bemanningen neste kvartal, med de mest optimistiske utsiktene i Nord-Norge og de svakeste i Stor-Oslo. Sammenlignet med forrige kvartal melder arbeidsgivere om svakere bemanningsplaner i tre av fem regioner.

– Dette er det svakeste ansettelsestempoet i Stor-Oslo i denne undersøkelsen siden første kvartal 2009.Det blir interessant å følge utviklingen i arbeidsmarkedet, og særlig for Stor- Oslo, sier Brath.

Fem av ni bransjer positive

Arbeidsgivere i fem av de ni sektorene forventer å øke sine bemanning i varierende grad de neste tre månedene. De laveste bemanningsplaner ser ut til å komme innen industri, samt innen transport og lager.

Mellomstore bedrifter mest optimistiske

Arbeidsgivere i de mellomstore bedriftene er mest optimistiske før fjerde kvartal, mens arbeidsgivere i de store og i de minste bedriftene forventer en nedgang i bemanningen.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Sven Fossum, informasjonssjef i ManpowerGroup

Tlf: 930 24 314

Mail: [email protected] 

Internasjonale tall: http://manpowergroup.com/press/meos_landing.cfm

Fullstendig rapport

Infografikk

Om Manpower Employment Outlook Survey (MEOS)

Manpowers arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er en av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometer i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 66 000 offentlige og private arbeidsgivere i 42 land og territorier. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer sees på som en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent. 

Oppdatert: 2016.04.15