Work Life: 40 prosent angrer studievalg
2011.10.02

En ny undersøkelse fra ManpowerGroup viser at fire av ti personer angrer på sitt utdanningsvalg.

Samtidig ser hele 84 prosent lyst på framtidsutsiktene i sitt eget yrke.
Work Life-undersøkelsen, som er gjennomført av Kairos Future på vegne av ManpowerGroup, viser at mange hadde valgt en annen utdanning dersom de fikk muligheten til å velge om igjen.

Blant nåværende studenter er også andelen høy, 22 prosent angrer på studieretningen de har valgt. Kvinner angrer litt mer enn menn på utdanningen, 42 prosent av kvinnene ville valgt en annen utdanning mot 27 prosent av mennene.

-Bruk alt du har lært
Undersøkelsen viser at håndverkere angrer mest på utdanningsvalget, 67 prosent innen håndverksyrker hadde valgt annerledes om de fikk valgt om igjen. De som er mest fornøyde med utdanningen er de som jobber i Forskning og utvikling, 26 prosent ville valgt en annen utdanning, og innen økonomi og finans samt ledelse er det 31 prosent som angrer utdanningen.

– Karriereren kan ta en annen retning enn det man ser for seg i studietiden og de tidlige jobbårene. Husk bare på at du får bruk for alt du har lært. Det viktigste du kan gjøre for å lykkes i arbeidslivet er å være tilpasningsdyktig, og søke etterutdanning og kursing som er relevant for din jobb og din arbeidsgiver, sier konsernsjef Maalfrid Brath, i ManpowerGroup Norge AS.

-Se muligheter
Mennesker i Nordland er mest fornøyd med valg av utdanning, her sier hele 70 prosent at de ikke ville ha valgt annerledes. I Møre og Romsdal finner vi dem som er minst fornøyd, her ville 50 prosent av de spurte ha valgt om igjen dersom de fikk mulighet til det.

Resultatene viser videre at 57 prosent av respondentene svarer at utdanningsvalget var gjennomtenkt. Blant nåværende studenter er andelen noe høyere, 68 prosent svarer at deres valg var gjennomtenkt.

– Vår erfaring er ikke at det er de som planlegger mest som lykkes best i arbeidslivet. Personer som evner å se muligheter der de er, og samtidig klarer å tilpasse seg utfordringer som dukker opp, gjør det bra. Vil man være garantert jobb etter studiene kan det være nyttig å vite at det er stor mange på ingeniører og vil være det i lang tid framover, sier Maalfrid Brath.

Personlig utvikling, faktakunnskap innen sitt utdanningsområde og analytisk kompetanse er det viktigste man får ut av utdanningen sin, ifølge respondentene. Nåværende studenter rangerer også kritisk tenkning høyt på skalaen. Den sosiale delen av studiene er mindre viktig for respondentene i denne undersøkelsen. Bygge vennskap og personlig nettverk, samt sosialt liv er noe som rangeres lavt.

Sterk tro på jobbfremtiden
Til tross for at flere angrer på studievalget sitt, mener 84 prosent at fremtidsutsiktene i eget yrke er gode. Troen på gode jobbutsikter er sterkest innen håndverkeryrker hvor samtlige respondenter ser lyst på egen jobbfremtid. Lavest er den innen lager, industri og transport hvor kun 53 prosent svarer det samme.

Nåværende studenter er også meget positive innstilt til jobbfremtiden, hele 91 prosent mener framtidsutsiktene er gode, i motsetning til de arbeidssøkende hvor kun 71 prosent svarer tilsvarende.

Blant fylkene troner Nordland på topp med hele 94 prosent. Finnmark og Sogn og Fjordane følger tett etter med gode 92 prosent. Større pessimisme finner vi Møre og Romsdal hvor 78 prosent ser lyst på jobbfremtiden og tilsvarende for Hedemark med 79 prosent.

– Det er god grunn til å se positivt på jobbmulighetene. Det vil være stor mangel på arbeidskraft framover, og stor kamp om talentene, sier Maalfrid Brath.

Brath viser til at i ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal er det Nord-Norge som venter størst oppbemanning, og dette passer godt inn i bildet med at nordlendingenes sterke tro på egen jobbfremtid.

Last ned som pdf: Work Life: 40 % angrer studievalget
____________________________________________________________________________

Resultatene er hentet fra den nyeste Work Life-undersøkelsen som Kairos Future har gjennomført på oppdrag fra ManpowerGroup. I Norge har 4301 personer svart, av dem er 2442 ansatte, 1159 arbeidssøkende, 386 selvstendig næringsdrivende og 841 studerende. De fleste av dem har en profil registrert på Manpower.no og inngår i Manpower Work Life-panelet, som er representativt for Norges arbeidsføre befolkning med hensyn til kjønn, alder og bosted.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Tove Bø Laundal, Informasjonssjef:
[email protected], eller telefon: 950 288 04

Vi tar også diskusjonen på Manpowerblogg.no og facebook.com/ManpowerNorge

Oppdatert: 2016.04.15