1 av 5 nordmenn kan tenke seg vikarjobb:Vikarjobber gir fast ansettelse
2012.10.16

En fersk undersøkelse fra Manpower viser at hver femte nordmann kan tenke seg å jobbe som vikar. Det er kanskje ingen dum idé: 40 prosent oppgir nemlig at vikarjobben førte til fast ansettelse.

Hele 20 prosent av Norges befolkning kunne tenke seg å prøve seg som vikar viser tall fra en fersk undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Manpower. Samme undersøkelse viser at over halvparten av alle nordmenn har hatt en vikarjobb, enten gjennom et vikarbyrå eller direkte på en arbeidsplass. Av disse oppgir nesten 40 prosent at vikarjobben førte til fast ansettelse.
– Undersøkelsen bekrefter vår erfaring med at vikarjobber er attraktive, og at de ofte leder til fast ansettelse. Mange har lett for å undervurdere mulighetene en vikarjobb gir. Et vikariat er en enestående mulighet til å få bred erfaring og til å vise seg frem for potensielle arbeidsgivere, sier Thor Bendik Weider, konserndirektør i Manpower.

Inngangsbillett til arbeidslivet
Hele 71 prosent i undersøkelsen oppgir at perioden som vikar gir nyttig jobberfaring. I tillegg bidro vikariatet til større nettverk og en bedre CV.
– Jobberfaring er aldri bortkastet. Som vikar får du en unik anledning til bli kjent med ulike organisasjoner og bransjer, vist deg frem, og ikke minst finne ut av hva du er god til. Et vikariat er fleksibelt og kan åpne nye muligheter, sier Weider.

Flere seniorvikarer
Han sier at det tradisjonelt er flertallet av vikarer under 35 år, men at Manpower ser en utvikling der flere eldre bruker vikariater for å prøve nye muligheter i arbeidslivet på tampen av karrieren.
– Stadig flere seniorer ønsker karrierefornyelser og endringer. Vi har hatt vekst i antall utleide medarbeidere over 55 år, fra ca. 2 prosent i 2004 til 6,5 prosent i 2011. Det viser at vikariater også kan være en inngang til nye og spennende karrieremuligheter, sier Weider.

Kårer Norges beste vikar
Vikarer utgjør cirka 10 prosent av arbeidsstyrken i Norge. De fleste norske arbeidsplasser trenger vikarer i perioder, ofte i forbindelse med sykdom, permisjon, ferie eller ved midlertidige behov.
– Midlertidig arbeidskraft er nødvendig, og mange virksomheter ville hatt store problemer uten dyktige vikarer. Vi ønsker å gi vikarene positiv oppmerksomhet gjennom høstens kampanje “Norges beste vikar”, sier Weider.

Kampanjen startet 11. september og avsluttes 25. oktober, og har allerede fått inn svært mange gode kandidater til å vinne en tur til New York. Nomineringen foregår på www.facebook.com/ManpowerNorge.
– Vi mener de mange tusen som jobber som vikarer hver eneste dag fortjener ros og takk for det arbeidet de gjør. Dette er grunnen til at vi ønsker å kåre Norges beste vikar, sier Weider.

Juryen som skal kåre Norges beste vikar består av Even Hagelien fra NHO-service, Per-Espen Magnussen fra Gjensidige, Pia Sofie Walle fra IKEA, samt Thor Bendik Weider fra Manpower.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Tove Bø Laundal, Informasjonssjef: [email protected], eller telefon: 950 288 04

Følg oss på: www.manpower.no, www.manpowerblogg.no og www.facebook.com/ManpowerNorge

Oppdatert: 2016.04.15