Menneskelig mulig

 

Det var ikke damp og stål som bygget industrialderen. Det var ikke raketter og månelandinger som startet romalderen. Det var ikke nettverk og kretskort som skapte informasjonsalderen. 

Hver innovasjon, hver prestasjon, hvert gjennombrudd er bare mulig fordi det har vært menneskelig mulig.

Det er menneskers fantasi og vilje som skaper ideer, og ikke noe annet. Målet vårt er å hjelpe bedrifter og organisasjoner i Norge, og resten av verden, til å oppnå mer enn de trodde var mulig.

Med tjenester som bemanning, rekruttering, konsulenttjenester, kompetanse- og karriereutvikling og outsourcing tilbyr vi Innovative Workforce Solutions. Dette er løsninger som kan få bedriften din til å nå sitt fulle potensiale gjennom å frigjøre kraften hos hvert enkelt individ.


The Human Age

Vi står ovenfor en ny hverdag hvor selve det menneskelige potensialet blir avgjørende for den økonomiske veksten. Å utnytte dette fullt ut blir vårt endelige mål i det vi definerer som Human Age.

Nye trender i en ny tidsalder
Vi holder oss oppdaterte på trender i markedet gjennom jevnlige undersøkelser av arbeidsmarkedet. Gjennom disse undersøkelsene har vi definert fire megatrender i det globale arbeidsmarkedet.Trend 1: Befolkningsendring / knapphet på arbeidskraft

Endringer i befolknings-sammensetningen og sosial utvikling vil medføre knapphet på arbeidskraft

Konsekvens:

 • Flere eldre arbeidstakere
 • Økt arbeidsmigrasjon
 • Flere generasjoner i arbeidslivet
 • Ubalanse mellom tilbud og etterspørsel

Trend 2: Profesjonelle kunder

Kundene blir stadig mer avanserte og globaliserte – også i forhold til å rekruttere arbeidskraft.

Konsekvens:

 • Global rekrutteringsstrategi
 • Mer avanserte og komplekse løsninger
 • Løsningene til kundene må være:
  - Raske og tydelige
  - Differensierte
  - Skreddersydde

Trend 3: Individet i fokus

Holdningene til arbeid endrer seg. Nye krav til hva som kreves for å tiltrekke og beholde medarbeiderne.

Konsekvens:

 • Behov for segmenterte modeller for å beholde og tiltrekke kandidater
 • Arbeidstakerne velger selv hvor de vil jobbe
 • Fleksible arbeidsløsninger
 • Individet tar større ansvar for egen karriereutvikling 

Trend 4: Teknologisk utvikling

Den teknologiske utviklingen påvirker samfunnet og arbeidslivet.

Konsekvens:

 • Økt global flytting av arbeidsoppgaver
 • Nye sosiale nettverk visker ut grenser
 • Teknologi muliggjør mobilitet og nye arbeidsformer

  

Skills Revolution