Unga tror att de är bättre kollegor än äldre

Kollegorna är mycket viktiga för att trivas på jobbet, visar en undersökning från Manpower Work Life. Nio av tio svenskar trivs bra bland kollegorna på sitt nuvarande jobb. Och de flesta tror också gott om sig själva som kollegor – framför allt unga under 30 år.

dromarbetsplatsen_plan_clouds_1920x1080_

– Att så många trivs med sina kollegor är något vi ska vara stolta över. En arbetsplats med god stämning är en arbetsplats som underlättar för medarbetaren att utvecklas och våga prova nytt, vilket i sin tur är bra för företaget, säger Elisabeth Skol, HR-Direktör på ManpowerGroup Sverige.

Nio av tio, 90 procent, uppger att de trivs mycket bra eller ganska bra med kollegorna på jobbet. Och många har också gott självförtroende när de betygsätter sig själva som kollegor, särskilt unga under 30 år. Över hälften, 54 procent, tror nämligen att de uppfattas mycket positivt av kollegorna på arbetsplatsen. Motsvarande siffra för personer 30–45 år är 41 procent, och 33 procent för de över 46 år. Bara 3 procent av alla svarande i undersökningen tror att de uppfattas ganska eller mycket negativt.

– Det är roligt att unga är så positiva – och det verkar ju som att de gör en väldigt korrekt bedömning, när vi tydligt ser att så många i undersökningen trivs bra med jobbkamraterna. Ett gott betyg för svensk arbetsplatser!, säger Elisabeth Skol.

Bra kollegor största trivselfaktorn

Undersökningen visar också att svenskar överlag trivs väldigt väl på jobbet. Sex av tio, 57 procent, uppger att deras nuvarande arbetsplats är, eller nästan är, deras drömarbetsplats. De tre faktorerna som bidrar mest till trivseln på jobbet är bra kollegor, en bra chef och meningsfulla arbetsuppgifter.

– En bra arbetsplats ger nöjdare och mer motiverade medarbetare, och för att nå dit behövs både kunskap och ett systematiskt arbete. Därför vill vi på ManpowerGroup bidra med insikter om vad som utgör en drömarbetsplats för att hjälpa fler företag att attrahera, rekrytera och behålla talanger, säger Elisabeth Skol.

Om Manpower Work Life

Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel. Den senaste undersökningen genomfördes av Inizio på uppdrag av ManpowerGroup under december 2019 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande. 3 878 personer har svarat på undersökningen.

Mest populär

Vill du kontakta oss?

Har du några frågor eller funderingar kring vårt kunskapsmaterial inom arbetsmarknad och trender?  Hör av dig så kontaktar vi dig inom kort.

Manpowergroup_blue_tranparency