#Metoo har lett till bättre arbetsplatser

 

Mer än var tredje svensk tycker att arbetsplatsen blivit bättre efter höstens #metoo-upprop. Och den synen delas av både kvinnor och män. Det visar Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life.

Metoo

Fler än fyra av tio svenskar, 44 procent, upplever också att ledningen pratat mer om sexuella trakasserier efter höstens upprop. Här skiljer sig dock svaren mellan kvinnor och män något åt. Sex av tio kvinnor, 57 procent, svarar att ledningen pratat mycket eller något mer om sexuella trakasserier, medan motsvarande siffra för män bara var en tredjedel, 34 procent. Innan höstens #metoo-upprop upplevde sju av tio, 72 procent, att ledningen pratade lite eller ingenting alls om frågan.

Läs pressmeddelande här.