Ungdomspraktik ger nödvändig arbetserfarenhet

 

Ungdomsarbetslöshet innebär en stor utmaning. Inte minst för alla unga som hamnar i utanförskap och inte får chansen till en första erfarenhet i arbetslivet. Vi har frågat vår Work Life-panel hur de ser på praktik som en del av vägen till jobb för unga.

Störst vana av att ta emot praktikanter finns idag hos hantverksyrken och bygg/anläggning. Där uppger 52 respektive 40 procent av de svarande, att de erbjuder praktikplatser i dagsläget. Men inom de flesta branscher uppger 1 av 5 att deras arbetsgivare erbjuder praktikplats i dagsläget.

Ungdomspraktik per bransch

De flesta vill ta emot praktikant

Enligt Work Life-panelen är praktikplatser på svenska arbetsplatser en outnyttjad guldgruva - nästan 7 av 10 av svenskar kan nämligen tänka sig att ta emot en praktikant.  Lika många anser sig också kunna erbjuda värdefulla arbetsuppgifter för denne och de uppger även att de skulle kunna tänka sig att ta emot praktikanter som en del av ett större samhällsansvar.

Vilja ta emot praktikant

Tydliga fördelar med praktik för ungdomar

Ungdomspraktik ger nödvändig arbetslivserfarenhet, något som Work Life-panelen är rörande överens om. Tre månaders praktik är ett bra sätt att hjälpa ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden, anser 83 procent av panelen. Det är endast 3 procent som inte tror att praktik underlättar vägen in på jobbmarknaden.

Ungdomspraktik bra erfarenhet

”Unga Jobb” skapar praktikplatser

ManpowerGroup har under flera år varit engagerade i projektet Unga jobb, där vi tillsammans med Swedbank och Arbetsförmedlingen ordnar praktikplatser åt arbetslösa ungdomar. Vi har hittills ordnat fler än 10 000 praktikplatser och på så vis gett ungdomar en första erfarenhet i arbetslivet. Läs mer om Unga Jobb.

I den här undersökningen har vi använt följande definition av praktikplats:

Med praktikplats menar vi praktikplatser åt ungdomar 16-24 år som har varit arbetslösa under en längre tid. Praktiken är tidsbegränsad till 3 månader och praktikanten får under denna tid ersättning via arbetsförmedlingen.

Om Manpower Work Life

Resultaten är hämtade från den senaste Work Life undersökningen som Manpower genomförde under september 2014 i samarbete med Kairos Future. Svarensamlades in med hjälp av en online-enkät, på vilken sammanlagt 3894 svenskar svarat. Av dessa var cirka 2240 anställda, 1030 arbetssökande, 210 egenföretagare samt 320 studerande.

De svarande i undersökningen har samtliga vid något tillfälle haft sin profil registrerad på Manpower.se. De ingår på så vis i Manpower Work Life panel som i dagsläget består av över 20 000 personer, och är representativ för Sveriges arbetsföra befolkning med avseende på ålder, kön och bostadsort. Mer information finner du på Manpowergroup.se.

Tillbaka till Work Lifes startsida