Stress på jobbet

 

Stressade svenskar vill ha fler kollegor. Fler anställda, bättre chefer och minskad arbetsbörda – så lyder de anställdas recept för minskad stress på arbetsplatsen. Detta enligt Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life, som visar att mer än var fjärde svensk ofta är stressad på jobbet.

– Som arbetsgivare är det viktigt att vara lyhörd och se till att kollegorna inte stressar för mycket på jobbet. Det handlar inte enbart om att vara en god chef – företag som har nöjda medarbetare är dessutom mer lönsamma, säger Monica Längbo, HR-direktör på ManpowerGroup Sverige.

Mer än var fjärde svensk, 27 procent, uppger att de ofta eller alltid känner sig stressade på jobbet. Den nya Work Life-undersökningen visar också att 27 procent ser fler kollegor som den bästa medicinen mot stress på arbetsplatsen. Näst vanligast, med 17 procent, är att man vill ha bättre chefer eller en minskad arbetsbörda. Däremot tror knappt en av tio, 9 procent, att de skulle bli mindre stressade av kortare arbetstid.

Nästan var tredje svensk hinner sällan eller aldrig med att göra det de ska ha gjort när de går från jobbet.

– Att hela tiden uppleva att man ligger efter kan påverka både arbetsglädjen, hälsan och produktiviteten. Om du känner dig för stressad – prata med din chef och arbeta tillsammans för att lösa situationen, säger Monica Längbo, HR-direktör på ManpowerGroup Sverige.

Nästan en tredjedel av svenskarna, 31 procent, känner sällan eller nästan aldrig att de har hunnit med vad de borde när de går från jobbet. Det är en betydande ökning jämfört med för fyra år sedan, då motsvarande siffra var 23 procent. Samtidigt upplever endast en fjärdedel av svenskarna, 25 procent, att de sällan eller aldrig är stressade på jobbet.

Stress på jobbet i media:

Pressmeddelande: Stressade svenskar vill ha fler kollegor
Dagens Industri: Fler svenskar räcker inte till på jobbet
Göteborgsposten: Fler räcker inte till på jobbet 

Om Manpower Work Life

Manpower Work Life-undersökningarna genomförs två gånger per år av Kairos Future på uppdrag av ManpowerGroup Sverige. Manpower Work Life-panelen i Sverige består av närmare 20 000 personer och är representativ för den arbetsföra befolkningen med avseende på kön, ålder och bostadsort. Den senaste undersökningen genomfördes under september 2016 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande. 4 398 personer har svarat på frågorna.

Tillbaka till Work Lifes startsida