Sociala medier på arbetsplatsen

 

Sociala medier är viktiga kanaler för både arbetsgivare och kandidater att hitta varandra, det bekräftar den senaste Manpower Work Life-undersökningen. En femtedel av svenskarna säger att de använder sociala medier för att spana på nya arbetsgivare och de flesta verksamheter, sju av tio, finns i sociala medier. Facebook är det vanligaste jobbnätverket, visar Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life.

-       Sociala medier har tagit över som ett av de viktigaste sätten för företag och kandidater att visa upp sig och att få kontakt. Intressant är att de flesta svenskar ser positivt på detta, och förväntar sig att attraktiva verksamheter ska vara aktiva i sociala medier, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

Många använder sociala medier i jobbsyfte
Nästan fyra av tio av svenskarna, använder sociala medier både i jobbsyfte och privat. En fjärdedel av de yrkesverksamma sociala medier-användarna använder sociala medier för jobbändamål dagligen på arbetstid. Det är få som upplever detta som jobbigt, bara en av tio. 

Linkedin är inte det vanligaste jobbnätverket
Facebook är det vanligaste jobbnätverket, följt av Linkedin och Youtube. Twitter ligger nästan i botten, vilken kanal som gäller skiljer sig dock lite i olika branscher. 

Sociala medier pa jobbet

Spanar på ny arbetsgivare

I jobbsyfte ägnar vi framför allt tid i sociala medier åt att:

  • Få nya idéer och uppslag (26 procent)
  • Knyta professionella kontakter (26 procent)
  • Spana på nya arbetsgivare (22 procent)

Varumärkesbyggande för arbetsgivaren
Många uppmuntras också aktivt av arbetsgivaren att använda sociala medier i yrket. Nästan var fjärde person, 23 procent, uppmuntras att använda sociala medier även för jobbets räkning. För chefer är siffran ännu högre, 33 procent.

39 procent stämmer också in i påståendet om att de gärna talar gott om företag och produkter på sociala medier.

Läs mer: Första intrycket får vi numera via sociala medier.

Employer branding-potential för företag och verksamheter i offentlig sektor
Sju av tio arbetsgivare finns i sociala medier. Ungefär hälften, 55 procent, av de som anger att deras företag finns i sociala medier följer också sin arbetsgivare. Det finns ingen åldersskillnad när det gäller att följa sin arbetsgivare i sociala medier, utan benägenheten är jämt fördelad över generationerna.  

Det finns stora skillnader mellan branscher när det gäller att följa sin arbetsgivare i sociala medier. Särskilt yrkesverksamma inom hotell- och restaurangbranschen följer sitt företag i sociala medier, 81 procent. Däremot är det betydligt mindre vanligt att yrkesverksamma inom hälsa, sjukvård och läkemedel följer sin arbetsgivare, endast 33 procent.

Graf foljer foretag i sociala medier

Av stor vikt för företag att finnas i sociala medier
Tre av fyra följer minst ett företag i sociala medier. Framför allt yngre är benägna att följa företag i sociala medier i största allmänhet. En tredjedel stämmer dessutom in i påståendet att det är negativt om ett företag inte är representerat på sociala medier och två tredjedelar anser att sociala medier är en viktig kanal för företag att marknadsföra sig i.

Dessutom anger 23 procent av sociala medier-användarna att de helst vill arbeta på ett företag som är synligt i sociala medier.

Fakta är tagna ur ManpowerGroups Work Life-undersökning om framtidens arbetsliv. 4 266 personer deltog i ManpowerGroups arbetslivspanel. De utgör ett representativt urval av Sveriges arbetsföra befolkning avseende ålder, kön och bostadsort. Läs mer om undersökningen och ladda ner våra rapporter här. http://www.manpowergroup.se/Pressrum/#/documents

Tillbaka till Work Lifes startsida

Sociala medier på jobbet


Klicka på bilden för att hämta en större version

Följa sociala medier

 

följer sociala medier

 

Använda sociala medier professionellt

 

Branschvis följer företaget