Work Life - Strul på jobbet

 

När hade du en helt strulfri arbetsdag senast? Vår senaste Work Life-undersökning visar att så många som fyra av tio svenskar förlorar mer än 45 minuter eller mer av arbetsdagen på grund av strul, varje arbetsdag.

Ändå ser vi att ineffektiviteten faktiskt minskar, för fyra år sedan var siffran ännu högre, då förlorade mer än hälften så mycket tid på strul och ineffektivitet.

Avbrott den största strulfaktorn

Vilka är då orsakerna till ineffektivitet? Jo, att bli avbruten alltför ofta är den största strulfaktorn på svenska arbetsplatser, 33 % av svenskarna anser att avbrotten sker för ofta på jobbet. På andra plats kommer teknikstrul som stör 29 % av svenskarna.

orsaker till ineffektivitet på jobbet

De 10 största källorna till strul enligt svenska folket är:

  1. Att jag blir avbruten i mitt arbete alltför ofta 33 %
  2. Teknikstrul eller att tekniken inte fungerar som den ska 29 %
  3. Missförstånd eller otydlig kommunikation 25 %
  4. Dåligt chefsskap eller ledning 22 %
  5. Har inte tid att ägna mig åt mina egentliga arbetsuppgifter 21 %
  6. Meningslösa eller improduktiva möten 21 %
  7. Att tekniken/programmen jag har tillgång till är för dåliga 21 %
  8. Andra måste göra sitt jobb innan jag kan göra mitt 21 %
  9. Otydliga riktlinjer för vad jag förväntas göra 18 %

10. Tiden det tar att boka upp eller få tag i folk 16 %

Det är tydligt att det inte är tekniken som strular mest, utan beteenden kollegor emellan eller mellan chefer och medarbetare. Att inte ge varandra arbetsro på jobbet är faktiskt den största orsaken till ineffektivitet. Även 2012 var brist på arbetsro största orsaken till ineffektivitet. Måhända beror det på det moderna arbetslivet, då många är ständigt nåbara på mejl, telefon och meddelandefunktioner. Eller tillgängliga i ett öppet kontorslandskap.

Vi har också tagit reda på svenskarnas bästa knep för att vara effektiva, dem kan du läsa om här.

Läs artikeln "Så gör du slut med jobbstrulet" som är ett samarbete mellan Tidningen Chef och ManpowerGroup".