Så här blir vi effektiva på jobbet

 

Öppna kontorslandskap, jobbmejlen och både främmande och bekanta ljud kan alltför lätt störa koncentrationen på jobbet, det kan vara svårt att behålla fokus när det som händer i närheten pockar på uppmärksamheten. Men bästa sättet att bli effektiv trots störande moment är enligt svenska folket att helt enkelt koncentrera sig intensivt på det man ska göra. Andra vanliga alternativ är att dricka kaffe, lyssna på musik i hörlurar och att  gå till en avskild plats.

De vanligaste svaren på frågan Vad av följande gör du för att bli effektiv på jobbet, enligt svenska folket:

Illustration effektivitet från Work Life nr 2 2016.


Att koncentrera sig riktigt hårt på det man ska göra regerar än
Vi ställde samma fråga till svenska folket 2012 och det är fortfarande hälften av alla svarande som tar till extra fokus när de behöver bli effektiva. Däremot har det blivit vanligare att vi idag dricker kaffe, stänger in oss och sätter på musik i hörlurar än 2012.

IT och Telekom lyssnar på musik medan verksamma inom finanssektorn koncentrerar sig intensivt
Strategierna skiljer sig också åt mellan olika branscher. Till exempel så är den vanligaste strategin att den som jobbar med fastighetsverksamhet går hem och arbetar hemifrån, att den som jobbar inom parti- och detaljhandel tar en bulle eller äter lite godis medan den som jobbar inom offentlig förvaltning stänger in sig eller går till en avskild plats.

Här ser du hela listan över den vanligaste strategin inom olika branscher:

Byggverksamhet:  Tar en snus/cigarett 
El, värme, vatten: Gör inget speciellt
Finansverksamhet:  Koncentrerar mig bara intensivt
Fastighetsverksamhet: Går hem och arbetar hemifrån
Konsultverksamhet:  Går hem och arbetar hemifrån
Industritillverkning: Gör inget speciellt
Offentlig förvaltning:  Stänger in mig eller går till avskild plats
Hotell och restaurang:   Koncentrerar mig bara intensivt
Transport, lager och spedition:  Gör inget speciellt
Parti- och detaljhandel:     Tar en bulle/godis/snacks etc
IT och Telecom: Sätter på musik i hörlurar
Hälsa, sjukvård och läkemedel:    Koncentrerar mig bara intensivt
Utbildning:    Stänger in mig eller går till avskild plats

Tillbaka till Work Life startsida