Nio av tio motiverade på jobbet – men stress påverkar

 

Motiverad pa jobbet

88 procent av svenskarna är motiverade att göra sitt bästa på jobbet, enligt Sveriges största arbetslivspanel Manpower Work Life. Men bland människor som upplever mycket stress är det sex gånger så vanligt att man är omotiverad på jobbet.

Nästan nio av tio svenskar känner sig motiverade att göra sitt bästa under arbetsdagen – 53 procent svarar till och med ”Ja, absolut!” på frågan. Den viktigaste motivationsfaktorn är att man har roligt, följt av att arbetet upplevs som viktigt och att man får bra betalt.

Det är alltså bara tolv procent av svenskarna som saknar motivation på jobbet. Men bland de som upplever mycket stress minskar motivationen – rejält. Bland personer med många stressymptom som sömnsvårigheter och huvudvärk är det nära sex gånger så vanligt att vara omotiverad på jobbet jämfört med de som inte alls upplever några stressymptom.

Att stress är dåligt för hälsan är väl dokumenterat. Men stress påverkar inte bara den anställdes hälsa och motivation negativt – även arbetsgivaren drabbas. De 27 procent svenskar som ofta känner sig stressade under arbetsdagen upplever också att de är mindre effektiva. De har lägre förtroende för sin närmaste chef, och det är mindre vanligt att de rekommenderar sin arbetsplats till andra människor. Dessutom är stressade personer mer missnöjda med sitt jobb och funderar mer än andra på att byta arbetsplats.

Därför är stress inte bara en arbetsmiljöfråga. Att hitta sätt att minska stressen på arbetsplatsen är också av största vikt för att företaget ska locka, motivera och behålla duktiga medarbetare.

På frågan "Är du motiverad att göra ditt bästa på jobbet?" svarar:

  • 53 % JA absolut!
  • 35 % Ja, till stor del.
  • 10 % Nej, egentligen inte.
  • 2 % Nej, inte alls.

Om Manpower Work Life

Manpower Work Life har i flera år hjälpt oss att vara experter på trenderna på arbetsmarknaden. Sedan 2007 har vi varje år ställt frågor till svenska folket om deras syn på arbete och karriär, och allt som hör till arbetslivet. Den senaste undersökningen genomfördes i september 2016 och 4398 personer deltog.

Till exempel vet vi tack vare Work Life att 30 procent av svenskarna kan tänka sig att byta hobby om det skulle gynna deras karriär, att majoriteten anser att mångfald på arbetsplatsen gynnar affärerna och att värderingar är viktiga när vi tittar på nya arbetsgivare.

Work Life är Sveriges största arbetslivspanel med 20 000 panelister. Den är representativ för Sveriges arbetsföra befolkning med avseende på ålder, kön och bostadsort.