Jämställdhet på jobbet

 

Jamstalldhet pa jobbet

Sex av tio svenskar, 61 procent, ger sina arbetsplatser godkänt när det gäller jämställdhet. Högst bedöms jämställdheten vara inom fastighetsbranschen och lägst inom hälso- och sjukvården. Det visar Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life.

– Målet för alla arbetsgivare, oavsett bransch, måste vara att kvinnor och män ska ha samma möjligheter. Konkret kan det handla om att ta vara på och utveckla hela verksamhetens kompetens för en bred bas, arbeta medvetet för att inkludera kvinnor i högre positioner och att ha en aktiv plan för succession på chefsroller, säger Lars Forseth, vd på ManpowerGroup i Sverige.

Factsheet jamstalldhet pa jobbetLadda ner vårt fact sheet om jämställhet på jobbet.

6 av 10 tycker att arbetsplatsen är jämställd

Stor skillnad i upplevd jämställdhet mellan kvinnor och män