Ny undersökning visar: Hållbarhets en viktig framgångsfaktor när folk söker ny arbetsgivare

 

Hållbarhet

Fyra av tio svenskar tycker att det är mycket viktigt att arbetsgivaren har ett aktivt hållbarhetsarbete när de söker nytt jobb. Särskilt avgörande är det när arbetsgivare ska rekrytera unga – där svarar så många som hälften att det är mycket viktigt, visar senaste undersökningen från Manpower Work Life.

– De senaste åren har samhällsdebatten präglats av hållbarhetsfrågor och de diskussionerna förs förstås på arbetsplatsen också. Vårt bästa tips till företagsledare är att se hållbarhetsarbetet som en möjlighet att skapa intern stolthet och bli en mer attraktiv arbetsgivare, säger Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup.

Det råder stor konsensus bland arbetssökande svenskar kring vikten av att en potentiell arbetsgivare har ett aktivt hållbarhetsarbete. 38 procent i undersökningen uppger att det är mycket viktigt och 43 procent svarar att det är ganska viktigt.

Unga under 30 år står ut i undersökningen där hälften, 49 procent, tycker att det är mycket viktigt och 40 procent att det är ganska viktigt. I en tidigare Work Life-undersökning från 2019 uppgav dessutom 85 procent att de tycker att det är viktigt att arbetsgivaren tar ansvar för att minska klimatpåverkan.

– Coronakrisen betyder att det är svårt att fortsätta som vanligt för de allra flesta, men det betyder inte att vi kan eller bör pausa hållbarhetsarbetet. Om de vanliga diskussionerna känns avlägsna kan ni hålla samtal om arbetsmiljön i ett läge där många jobbar hemma, eller om hur ni som företag kan ställa om när samhället öppnar upp igen, säger Mikael Jansson.

ManpowerGroups egna hållbarhetsarbete är centrerat runt tre pelare som syftar till att förbättra anställningsarbeten för morgondagens talanger, bygga upp ny kompetens för en föränderlig arbetsmarknad, samt att värna om mångfald och jämställdhet på arbetsplatsen.

Fakta: ManpowerGroups Hållbarhetsarbete 2019

  • Mellan 2018 och 2019 sänktes koldioxidutsläppen genererade av ManpowerGroups flygresor med 10 procent, totalt var utsläppen 111 ton. Sedan 2012 har koldioxidutsläpp genererade av flygresor sänkts med 52 procent.
  • Under 2019 påbörjades arbetet med att genomföra en helt digitaliserad rekrytering, som både bidragit till fördomsfri rekrytering såväl som ett minskat resande inom företaget.
  • 8 av 10 fakturor skickas digitalt med inbesparad miljöpåverkan på ca 14 000 kg CO2.

Om Manpower Work Life
Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel. Den senaste undersökningen genomfördes av Inizio Demoskop på uppdrag av ManpowerGroup under december 2019 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande. 3 878 personer har svarat på undersökningen. Frågan som ställdes var:

När du söker ett nytt jobb, hur viktigt är det för dig att arbetsgivaren har ett aktivt hållbarhetsarbete?

Alla

Man

Kvinna

Annat

Upp till 29 år

30 till 45 år

46 år och upp

Mycket viktigt

38%

39%

38%

44%

49%

38%

30%

Ganska viktigt

43%

40%

46%

22%

40%

42%

46%

Inte så viktigt

12%

13%

11%

0%

7%

13%

16%

Inte alls viktigt

3%

4%

2%

0%

1%

3%

4%

Vet ej/ingen åsikt

4%

4%

4%

33%

3%

4%

4%