Fyra av tio gillar att prata politik på jobbet

 

Gillar att prata politik på Jobbet

Är det en bra idé att prata politik vid fikabordet på jobbet? Ja, tycker fyra av tio, 41 procent. Nej, anser en tredjedel, 32 procent, av deltagarna i Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life. Särskilt pigga på att diskutera politik tycks män, chefer och yngre medarbetare vara.

Det är roligt att så många gillar att prata om politik och samhällsfrågor, särskilt med tanke på att det är valår. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att hålla en god ton och att respektera allas olika åsikter och synsätt, säger Lars Forseth, vd på ManpowerGroup Sverige.

Drygt fyra av tio, 41 procent, av de drygt 1 700 människor som deltagit i undersökningen tycker att politik är ett mycket eller ganska bra samtalsämne på arbetsplatsen. En knapp tredjedel, 32 procent, anser däremot att politik är ett ganska eller mycket dåligt samtalsämne på jobbet.

Det finns tydliga skillnader i hur olika grupper svarar. Över hälften av männen, 51 procent, tycker att politik är ett bra samtalsämne på jobbet. Bara en dryg fjärdedel av kvinnorna, 26 procent, håller med om det. Unga och chefer tycks också vara mer positiva till idén att prata politik på jobbet, jämfört med äldre och de som inte har personalansvar.

– Mångfald är en stor tillgång på alla arbetsplatser, och det gäller såväl människors bakgrund som deras åsikter. För att kunna dra nytta av det krävs det att alla visar en grundläggande respekt för varandras olikheter – vilket blir särskilt viktigt när man diskuterar politik, säger Lars Forseth.

Flera undersökningar har visat att det finns positiva samband mellan mångfald och framgång, bland annat Manpower Work Life från 2014. Människor vill jobba på en arbetsplats med stor mångfald – för att man har roligare på jobbet, har lättare att komma på nya idéer och även lättare för att hitta nya affärsmöjligheter.