Framtidens arbete och liv

 

Vi har jämfört hur svenskarnas syn på framtiden har förändrats mellan 2008 och 2015. I rapporten Framtidens arbete och liv redovisar vi svenskarnas framtidsspaning: hur tror män och kvinnor att arbetslivet och kommer att se ut om 15 år?

Vi ställde samma frågor 2008 och när vi jämför ser vi att svenskarna har blivit både mer hoppfulla men också mer pessimistiska. Här ger vi dig ett par av resultaten, men du laddar lätt ner vår rapport här till höger.

Svenskarna om framtiden

Färre svenskar tror att män och kvinnor kommer ha lika lön för lika arbete om 15 år. 2008 svarade 48 procent ja till påståendet ”Om 15 år kommer kvinnor och män i genomsnitt få lika mycket betalt när de utför samma arbete”. 2015 hade siffran sjunkit till 45 procent.

2008 trodde hälften av svenskarna att ett utomnordiskt efternamn inte blir en nackdel på framtidens arbetsmarknad – idag är motsvarande siffra 43 %. Dock tycker en klar majoritet fortfarande att det inte borde utgöra någon nackdel.

Tillbaka till Work Lifes startsida