Förändring ger bättre arbetsplatser enligt svenskarna

 

En fjärdedel av svenskarna tycker att deras arbetsplats har förändrats väldigt mycket eller helt och hållet bara under det senaste året. Det finns också en positiv koppling mellan förändring på arbetsplatsen och medarbetarnas engagemang i arbetet, visar Sveriges största arbetslivspanel Manpower Work Life.

– Utvecklingen på arbetsmarknaden går snabbt, vilket kräver ett modigt ledarskap som vågar utmana rådande uppfattningar och affärsidéer. Som chef är det viktigt att föregå med gott exempel och visa på hur medarbetarnas engagemang och förmågor bidrar till att utveckla företaget, säger Marianne Hagen, vd för ManpowerGroups kompetens- och karriärsutvecklingsbolag Right Management AB.

En fjärdedel, 24 procent, upplever att deras arbetsplatser förändrats väldigt mycket eller genomgått helt omvälvande förändringar under senaste året. Undersökningen visar också på ett samband mellan att arbetsplatsen har genomgått en stor förändring och att känna ett starkt engagemang för sitt arbete. Dessutom upplever medarbetarna att nya idéer och perspektiv uppskattas i högre utsträckning på förändrande arbetsplatser.

– Förändring på arbetsplatsen kan leda till ökat engagemang, om medarbetarna känner sig trygga och delaktiga. Att bygga starka team med god samarbetsvilja och visa på hur förändring bidrar till att utveckla medarbetarna är två nyckelfaktorer för framgångsrikt ledarskap på den digitaliserade arbetsmarknaden, säger Marianne Hagen.

Finansbranschen, fastighetsverksamhet och IT- och telekombranschen är de branscher där flest upplever att arbetsplatsen har förändrats väldigt mycket eller helt och hållet under det senaste året. Minst förändring har skett i byggbranschen, där bara en av tio, 9 procent, upplever att deras arbetsplats förändrats stort under det senaste året.

ManpowerGroup har tagit fram ett test, DigiQuotient, för att hjälpa personer ta reda på sina mest framträdande ledaregenskaper och deras förmåga att anpassa sig till den digitaliserade arbetsmarknaden. Testet är baserat på ManpowerGroups forskning inom ledarskap.

Läs mer om digitalt ledarskap här.