Fler sköter jobbkommunikationen genom sociala medier

 

Sociala medier de senaste åren gått från att vara ett karriärverktyg för personer som letar nytt jobb till att bli mer av ett verktyg i arbetsvardagen. En fjärdedel av svenskarna använder nu sina sociala kanaler för att kommunicera, visar Sveriges största arbetslivsundersökning, Manpower Work Life.

I Manpower Work Life om sociala medier i yrkeslivet anger svenskarna att de sociala kanalerna främst används för att få nya uppslag och idéer, för att kommunicera med kolleger samt till research. Detta skiljer sig från 2016, då man i högre grad knöt professionella kontakter, spanade på nya arbetsgivare och marknadsförde sig själv. En fjärdedel av svenskarna, 25 procent, använder sociala medier för att kommunicera med kollegor, vilket är en ökning med tio procentenheter på två år.

– Det är intressant att svenskarna på bara ett par år har breddat användandet och nyttan av sociala medier. Man provar sig fram och eftersom både fler svenskar använder sociala medier år från år och att vi använder dem allt oftare, hittar vi nya användningsområden, säger Mikael Jansson, vd för Manpower i Sverige.

Läs mer gärna mer i vårt pressrum