Få svenskar stressade av ny teknik i arbetslivet

 

Få svenskar stressade av ny teknik

Endast 15 procent av svenskarna säger sig vara stressade av digital teknik på jobbet. Och fler än hälften säger sig vara den person som kollegorna frågar om råd i digitala frågor. Det visar Sveriges största arbetslivspanel Manpower Work Life.

Digitala och tekniska färdigheter är viktiga kompetenser för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Därför är det väldigt glädjande att så många svenskar har gott självförtroende kring sin förmåga att förstå och hänga med i teknikutvecklingen, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Undersökningen visar att endast 15 procent av svenskarna anser att digital teknik stressar dem i yrkeslivet. De flesta tycker också att det är lätt att förstå hur den fungerar och bara 13 procent tycker att det är krävande att lära sig ny digital teknik på jobbet. 56 procent anser sig i stället vara ”den som kollegor frågar om råd i digitala frågor” i yrkeslivet. Mellan könen finns knappt några skillnader i synen på ny digital teknik.

– Det är positivt att så många ser sig själv som rådgivare i digitala frågor och kan hjälpa andra att lära sig nytt. Att låta medarbetare lära sig av varandra skapar goda förutsättningar för både kompetensutveckling och idéutbyten, och arbetsgivare bör ta tillvara på denna möjlighet, säger Lars Forseth.

Ladda ner aktuellt faktablad här.