Svenskarnas drömchef!

 

Lyhörd, tydlig, coachande och människokännare – det är de viktigaste egenskaperna hos svenskarnas drömchef. Överlag verkar svenskarna också vara nöjda med sina chefer. Tre av fyra tycker att deras närmaste chef är mycket eller ganska bra, och ju nöjdare man är med chefen desto bättre trivs man med jobbet.

"En bra chef har stor betydelse för hur nöjd man är med sin arbetsplats och för företagets konkurrenskraft. De som satsar på att stötta och utveckla sina chefers förmågor får mer motiverade medarbetare och ökar chanserna att både attrahera, rekrytera och behålla anställda", säger Elisabeth Wennström, operativ direktör på Manpower och vinnare av Årets Chef 2018.

I stort sett alla, 98 procent, är överens om att det är mycket eller ganska viktigt att ha en bra chef på jobbet. När svenskarna rangordnar egenskaperna hos sin drömchef är lyhördhet och tydlighet viktigast, med coachande och människokännare på delad tredjeplats. De minst viktiga egenskaperna hos en drömchef är att vara effektiv och resultatorienterad.