Lärande på jobbet ger drömarbetsplatsen

 

En lärande miljö är viktig på drömarbetsplatsen. Ju mer man upplever att man lär sig något nytt på jobbet varje dag, desto högre är förtroendet för chefen och ju mer nöjd är man med jobbet. Hälften av de som ofta lär sig något nytt upplever goda karriärmöjligheter.

Testa sig fram och lära av andra
Det mest effektiva lärandet säger svenskarna att de får när de kan ta tid att pröva och experimentera själv. Även medarbetar- och karriärsamtal och handledning av ett proffs ger bra möjligheter att lära sig nytt på jobbet. Däremot har kurser begränsad effekt.

Förändringstakten på jobbet
Sex av tio svenskar vill att deras arbetsplats ska vara tidigt ute med att ta till sig nya innovationer, som ny teknik och nya arbetsmetoder. Men i praktiken går förändringarna inte så snabbt som medarbetarna tycker att de borde. Trots detta säger hälften av svenskarna att deras arbetsplats förändrats i ganska hög grad under det senaste året. Med andra ord är svenskarna inställda på att förändringar är en naturlig del av vardagen på jobbet.

Lär allt om Drömarbetsplatsen genom att ladda ner vårt fact sheet.

Dromarbetsplatsen

 

Om Manpower Work Life

Manpower Work Life har i flera år hjälpt oss att vara experter på trenderna på arbetsmarknaden. Sedan 2007 har vi varje år ställt frågor till svenska folket om deras syn på arbete och karriär, och allt som hör till arbetslivet. Den senaste undersökningen genomfördes i februari 2017 och 4798 personer deltog.

Till exempel så vet vi tack vare Work Life att 30 procent av svenskarna kan tänka sig att byta hobby om det skulle gynna deras karriär, att majoriteten anser att mångfald på arbetsplatsen gynnar affärerna och att värderingar är viktiga när vi tittar på nya arbetsgivare.

Work Life är Sveriges största arbetslivspanel med 20 000 panelister. Den är representativ för Sveriges arbetsföra befolkning med avseende på ålder, kön och bostadsort.