Arbetsgivarnas klimatansvar

 

Nio av tio svenskar vill att arbetsgivare tar klimatansvar 
Hela 85 procent tycker att det är viktigt att deras arbetsgivare tar ansvar för att minska sin klimatpåverkan, och faktum är att det knappt är några skillnader i engagemanget sett till kön eller ålder. Samtidigt underkänner var femte svensk sin arbetsplats klimatarbete, det visar vår senaste Manpower Work Life undersökning från januari 2019. 

– Svenskarnas engagemang för klimatet är stort. Vi har länge pratat om att vi som konsumenter ställer ökade krav på företagens klimatansvar, och naturligtvis är det samma sak som arbetstagare. De flesta vill jobba på en arbetsplats som anstränger sig för att göra gott, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige. 

Stort klimatengagemang, oavsett ålder och kön
Nästan nio av tio svenskar, 85 procent, tycker att det är viktigt att deras arbetsgivare tar ansvar för att minska sin klimatpåverkan. Hela 63 procent vill i ganska eller mycket hög utsträckning engagera sig i klimatarbetet på arbetsplatsen, och faktum är att det knappt är några skillnader i engagemanget sett till kön eller ålder.

Läs gärna mer om undersökningen och ta del av mer statistik i vårt pressrum.