Att arbeta på distans

 

Jobba hemma

En tredjedel kan inte flexa på jobbet

Vi uppmärksammar den 4 maj, DistansDagen. En tredjedel av svenskarna, 32 procent, har inga möjligheter att sköta jobbet på distans eller vid sidan av traditionell kontorstid. Så många som hälften önskar dock att de hade den möjligheten, visar Sveriges största arbetslivspanel Manpower Work Life.

– Alla jobb går inte att sköta på distans, men med hjälp av digital teknik kan många arbetsgivare bli bättre på att låta medarbetarna arbeta när och var det passar dem själva bäst. Det är en uppskattad möjlighet som också kan innebära en konkurrensfördel i kampen om talangerna, säger Lars Forseth, vd på ManpowerGroup Sverige.

En tredjedel av svenskarna, 32 procent, saknar i dag möjligheter att sköta jobbet på distans eller vid sidan av traditionell kontorstid. Så många som nio av tio, 89 procent, uppskattar möjligheten att flexjobba.

Av de som saknar flexmöjligheter önskar hälften, 50 procent, att de kunde flexa. Kvinnor uppger i något högre grad än män att de vill ha ökad flexibilitet i arbetslivet, 62 procent respektive 40 procent. 

Läs aktuellt pressmeddelande här.

Om Manpower Work Life

Manpower Work Life har i flera år hjälpt oss att vara experter på trenderna på arbetsmarknaden. Sedan 2007 har vi varje år ställt frågor till svenska folket om deras syn på arbete och karriär, och allt som hör till arbetslivet. Den senaste undersökningen genomfördes i februari 2017 och 4798 personer deltog.

Till exempel så vet vi tack vare Work Life att 30 procent av svenskarna kan tänka sig att byta hobby om det skulle gynna deras karriär, att majoriteten anser att mångfald på arbetsplatsen gynnar affärerna och att värderingar är viktiga när vi tittar på nya arbetsgivare.

Work Life är Sveriges största arbetslivspanel med 20 000 panelister. Den är representativ för Sveriges arbetsföra befolkning med avseende på ålder, kön och bostadsort.