Talent Based Outsourcing IT

 

ManpowerGroup Solutions kan ta ansvar för hela eller delar av ditt IT-supportbehov, inom en specifik funktion eller tjänst. Vinsten för dig som kund blir främst ökad effektivitet och flexibilitet samt minskade kostnader, då du kan lägga större fokus på din kärnverksamhet. Vi ansvarar för såväl ledningsfunktioner som för de resurser som utför själva uppdraget.

Korta fakta:
•   Service Desk/Help desk & Onsite IT-support 
•   Våra processer och rutiner är baserade på ITIL
•   Ca 250 resurser i uppdrag
•   Eget ärendehanteringssystem (WFM)
•   Globalt leveranscenter (SPOC)
•   ISO-certifierade inom kvalitet och miljö (ISO 9001 & ISO 14001)

Service Desk / Help desk
Funktionsuppdrag med ansvar för kundens service- och helpdeskfunktion (allt från first till third line support). I detta arbete ingår att vi schemalägger och säkerställer tillgång till rätt kompetens samt ansvar för att kundens önskade servicenivå upprätthålls. Vi fungerar också som en Single Point Of Contact, vi validerar och felsöker  samt finner en lösning på varje ärende. Om så önskas sitter vi i kundens lokaler och arbetar i kundens befintliga IT-infrastruktur.

Onsite IT-Support
Hård- och mjukvarusupport samt genomförande av projekt, exempelvis installationer, byten och flytt av teknisk utrustning samtidigt som vi kontinuerligt uppdaterar stödsystem med aktuell information. Du får tillgång till en serviceorganisation som tar ansvar för flödet av supporttjänster i enlighet med överenskomna SLA: er/KPI: er, samt säkerställer styrning och utveckling av rutiner och processer.

Kompetens

 • Vi tillhandahåller kompetens för samtliga roller i en professionell serviceleverans:
  - Managers
  - Teamledare
  - Planerings- och schemaläggare
  - Rapportadministratörer
  - Coacher/Utbildare/Tekniska specialister | Telefonister/Agenter (1/2/3 line)

 • Vi tillhandahåller telefonister/tekniker med:
  - Olika teknikkunskaper
  - Olika språkkunskaper
  - Rätt personlighet och social kompetens

Kontakt

Patrik Hamann
E-post: [email protected]
Tel: 0771-55 99 00