Talent Solutions

 

Talent Solutions hjälper dig med:

Borderless Talent Solutions – kompetensförsörjning över gränserna
När individerna du behöver inte finns att tillgå inom landets gränser hjälper vi dig att hitta dem utomlands. Vårt globala nätverk sträcker sig över mer än 50 länder.
>> Läs mer

Recruitment Process Outsourcing – funktionsansvar för din kompetensförsörjning
Förutom att vi via Experis och Manpower kan hjälpa dig med enstaka rekryteringar eller volymrekryteringar så kan vi via ManpowerGroup Solutions även hjälpa dig med att ta ett funktionsansvar för din rekryteringsprocess.
>> Läs mer

Talent Based Outsourcing och Talent Based Outsourcing IT
– kompetensbaserade funktionslösningar
Med våra Talent Based Outsourcing-lösningar levererar och hanterar vi personal för en specifik funktion eller tjänst. Vi arbetsleder vår egen personal och ansvarar för processer och kvalitet. Vinsten för dig som kund är framför allt ökad effektivitet och flexibilitet samt minskade kostnader.
>> Läs mer om Talent Based Outsourcing
>> Läs mer om Talent Based Outsourcing IT
>> Läs mer om Service Management

TAPFIN MSP- resursoptimering
Med dagens oförutsägbara marknad, måste företag kunna reagera snabbt. Vår Tapfin MSP-lösning erbjuder både globala och lokala lösningar som hjälper kunder att optimera resursbehov och prestation, processer och teknik.
>> Läs mer

Talent Solutions globalt
>> Läs mer på Talent Solutions internationella webbsida