Vi är kvalitets- och miljöcertifierade

 


Vårt kvalitetsarbete är ISO-certifierat enligt 9001 sedan 1996. På ManpowerGroup arbetar vi ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet gentemot våra kunder, kandidater och medarbetare. Vi dokumenterar, implementerar och bevarar vårt verksamhetssystem samt arbetar med kontinuerlig förbättring.

Vi arbetar med människor

Vi har utvecklat ett unikt koncept som vi använder när vi utbildar och vidareutbildar våra medarbetare. Kombinationen av våra framtagna affärsprocesser och det sätt vi tränar, utbildar och övar våra medarbetare inom sina respektive expertområden på utgör grunden för vår kvalitetssäkring. Målet är att vi ska leverera med samma kvalitet och effektivitet varje gång.

Interna och externa nöjdhetsmätningar en vägvisare

Vi lägger stor vikt på att analysera kundens behov och kravspecifikation. Vi följer regelbundet upp kunder, kandidater och medarbetare genom interna och externa kvalitetsrevisioner och nöjdhetsmätningar för att få återkoppling och fördjupad kunskap kring upplevelsen av oss som leverantör och arbetsgivare.

>> Läs mer om vårt miljöarbete i vår hållbarhetsrapport