Talent Shortage 2020

 

Drygt sex av tio svenska arbetsgivare, 64 procent, upplever att det är svårt att hitta kompetent personal. Det är den högsta siffran sedan vi började mäta kompetensbristen hos svenska företagare, och siffran har mer än fördubblats på 10 år.

– Det här är brutala siffror för svensk arbetsmarknad. Nu måste vi se åtgärder för att utveckla Sveriges arbetskraft. Vi kan inte ha en situation där vi går mot en ökad arbetslöshet samtidigt som arbetsgivare inte kan anställa rätt kompetens, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige.

Topp 10 bristyrken i Sverige är:

  1. Erfarna hantverkare
  2. Chaufförer
  3. Säljare och  marknadsförare
  4. Administrativa tjänster
  5. Tekniker 
  6. Tillverkning
  7. Servicepersonal
  8. Finanspersonal
  9. Ingenjörer
  10. IT-personal

Stora arbetsgivare har svårast att hitta rätt kompetens

Kompetensbristen hos stora företag (fler än 250 anställda) är skyhög: 89 procent. Ju större företag, desto svårare att hitta kompetens. Men även företag med under 50 anställda har bekymmer, där är kompetensbristen 61 (upp till 10 anställda) respektive 73 procent (10-49 anställda). 

Om undersökningen Talent Shortage

ManpowerGroups kompetensbristundersökning Talent Shortage baseras på intervjuer med 44 000 arbetsgivare i 43 länder. I Sverige har 1 000 intervjuer genomförts.

Mer information

Landningssidan Talent shortage 2020 med utförlig information om kompetensbristen i Sverige och världen. Vi tittar också på vad vi faktsikt kan göra för att minska kompetensbristen!

Till sidan om kompetensbristen i Sverige och världen.

Rapporten Talent shortage 2020

Läs Talent Shortage 2020 Closing the skills gap

Talent shortage 2020 rapporten