Talent Shortage 2018

 

Allt fler företag har svårt att hitta rätt medarbetare. ManpowerGroups lösning - en modell i fyra steg som gör företag kompetensstarka. Se Elisabeth Skol, HR-direktör på ManpowerGroup berätta mer. 

Digitaliseringen öppnar för nya möjligheter – och ställer nya krav. Nya kompetenser behövs och omsättningen på vilken kunskap som gäller är snabb. Men samtidigt har hela 42 procent av svenska arbetsgivare idag svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens, visar vår undersökning. Det här betyder att svenska företag riskerar att tappa i konkurrenskraft framöver. När konkurrensen om skickliga medarbetare hårdnar gäller det till exempel att bli bättre på att ta vara på de medarbetare man redan har.

Det är är de fem största bristyrkena i Sverige

  1. Erfarna hantverkare
  2. Säljare
  3. Chaufförer
  4. Sjukvårdspersonal
  5. Administratörer

Kort från rapporten, juni 2018 - det är rekordhög kompetensbrist i Sverige

Fyra av tio svenska arbetsgivare, 42 procent, upplever att det är svårt att hitta kompetent personal. Siffran är den högsta på tolv år, och har mer än fördubblats sedan 2011, det visar vår senaste, globala undersökning. 

Som de främsta anledningarna till kompetensbrist anger arbetsgivarna en avsaknad av konkreta yrkeskunskaper, otillräcklig erfarenhet samt ett bristfälligt antal sökande. I undersökningen anger arbetsgivarna även vilka egenskaper som är viktigast i samband med rekrytering: samarbetsförmåga, problemlösning och kommunikativa färdigheter.

Läs pressmeddelande om Talent Shortage här.

Läs mer om undersökningen på vår landningssida, klicka på bilden nedan. 

Small banner TS 2018

Om undersökningen Talent Shortage
ManpowerGroups kompetensbristundersökning Talent Shortage baseras på intervjuer med drygt 43 000 arbetsgivare i 43 länder. I Sverige har 700 personer svarat. I år är det 13 år sedan undersökningen startade. Läs mer om undersökningen samt de internationella resultaten i bifogad rapport

Klicka på bilden för att ladda ner rapporten

Rapport Talent Shortage 2018