Humans Wanted: Robots Need You - Skills Revolution 4.0

 

Hälften av arbetsgivarna i Sverige tycker att det är svårt att utbilda medarbetare i de tekniska färdigheter som krävs för att klara kompetensförsörjningen, enligt ManpowerGroups rapport Skills Revolution. Trots svårigheterna planerar hela 91 procent att vidareutbilda sin personal. Ta del av vår senaste rapport som handlar om den kompetensrevolution som företag och oragisationer står inför. 

– Vår tids stora utmaning ligger i förmågan att snabbt kunna anpassa den kompetens vi har till samhällets digitalisering och övriga utveckling. Alla arbetsgivare behöver stötta sina medarbetare i att utveckla deras kompetenser för att organisationen ska vara fortsatt konkurrenskraftig. Det är glädjande att rapporten visar att svenska företag har förstått detta. Även medarbetare måste ta ansvar för sin egen kompetensutveckling, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige.

Utvecklingen på arbetsmarknaden gör att efterfrågan på tekniska och digitala färdigheter ökar på många håll, i takt med att uppgifter automatiseras och kompetenskraven förändras. Hälften av de svenska arbetsgivarna, 51 procent, tycker dock att det är svårt att utbilda medarbetare i den tekniska kompetens som behövs för att klara kompetenskraven.

Rapporten visar också att efterfrågan på ”mjuka” förmågor, såsom samarbetsförmåga och kommunikation, ökar. En tredjedel av arbetsgivarna, 31 procent, tycker att det är svårt att utveckla medarbetarna i detta. Trots utmaningarna planerar ändå 91 procent av arbetsgivarna i Sverige att vidareutbilda sin personal för att klara kompetensförsörjningen.

Läs mer i vårt pressrum här.

Ladda ner faktablad här.

Läs mer om Skills revolution här.