Millenniegenerationens drivkrafter

 

Att förstå vilka drömmar, drivkrafter och önskemål som driver generation Y, arbetsmarknadens yngsta generation, när det kommer till karriär och arbetsliv kommer att vara otroligt viktigt för alla företag. År 2020 kommer nämligen den nu mycket unga gruppen att utgöra hela 35 procent av den globala arbetsmarknaden.

I 25 länder har vi frågat 19 000 personer tillhörande generation Y om deras framtidssyn på arbete. Vi visste sedan tidigare att de under sitt arbetsliv kommer att skapa förutsättningarna på arbetsmarknaden samtidigt som den förändras: 65 procent av generationen efter, generation Z, kommer att ha jobb som ännu inte finns. Och generation Y kommer vara i centrum av den förändringen oavsett de vill eller inte.

Läs rapporten Millennials 2020 Vision (pdf)

66 procent har bytt jobb inom två år

I vår rapport har vi listat de viktigaste incitamenten för generation Y när de beslutar sig för att byta jobb – och när de beslutar sig för att stanna. Det är en viktig fråga för 25 procent uppger att de tänker byta jobb inom tolv månader och 66 procent uppger att de byter jobb de närmsta två åren.

Vid jobbsökandet – lönen och tryggheten är viktigast

När generation Y söker jobb värdesätter de en hög lön och anställningstrygghet.

Då vill generation Y jobba kvar:

  • Visa upp möjliga karriärvägar, gärna med hjälp av medarbetare som redan gjort, eller är mitt uppe i, karriärresan.
  • Idag jobbar majoriteten av millenniegenerationen heltid, men många lockas av friheten i att vara egenföretagare eller att jobba som frilans. Skapa sådana möjligheter på företaget. Till exempel genom att införa flexibla arbetstider, en flexibel arbetsplats och möjligheten att jobba på andra avdelningar för att lära sig och få ökad förståelse för affären.
  • Ha karriärsamtal med fokus på att medarbetaren uppmuntras att ta ansvar för sin egen utveckling och karriär, istället för utvecklingssamtal. Kombinera det med regelbundna, kortare samtal för att stämma av det dagliga och hur målen nås i vardagen.
  • Ge ofta feedback och bekräfta din medarbetares arbetsinsats! Generation Y vill bli sedda, både av chefer och kollegor.

Millenniegenerationens topp 5!

Generation Y jobbpreferenser

Erbjudande Millenniegenerationen

Läs rapporten Millennials 2020 Vision (pdf)