Så kan arbetsgivaren skapa jämställdhet på arbetsplatsen

 

ManpowerGroups forskning sammanfattat i tio tydliga och konkreta tips i arbetet för jämställda arbetsplatser.

Några av råden:

  • Förstå syftet. Jämställdhet på arbetsplatsen är inte bara ett självändamål. Statistiken talar sitt tydliga språk: Företag med kvinnor i ledande positioner är mer lönsamma.
  • Skapa självinsikt. Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete kräver insikt i att många kvinnor möter systematiska hinder i yrkeslivet, och ett långsiktigt arbete för att motverka de strukturerna.
  • Sätt mätbara mål. Förändring kräver tid och disciplin. Konkreta mål för jämställdhetsarbetet hjälper organisationen att behålla fokus och att löpande kunna utvärdera framsteg.