Human Age

 

Human Age puzzle

Affärslivet förändras snabbare än någonsin. Att göra “Business as usual” är inte längre gångbart i en värld där just förändringen i sig har blivit en konstant. Samtidigt ser vi på flera håll hur ekonomiska kriser dröjer sig kvar utan att en lösning finns i sikte. Världen har blivit mer oförutsägbar. Men i osäkerhetens spår växer nya sätt fram att göra affärer på och det finns en faktor som är viktigare än någon annan för att lyckas. Den mänskliga faktorn. Rätt individer med rätt talanger är avgörande för företag idag.

I den mänskliga tidsåldern finns det fyra trender som tillsammans driver utvecklingen framåt.

Human Age trend 1Individen står i utvecklingens centrum: hon är allt kretsar kring när kampen om talangerna hårdnar

I takt med att individen blivit allt viktigare för företag har också hennes krav och förväntningar ökat. Vi letar inte längre enbart efter ett jobb, utan efter företag som stödjer vår planerade karriärväg, och som har samma värdegrund och livssyn som oss själva. Karriärtrygghet ersätter jobbtrygghet. Vinnare blir de med rätt kompetens som företagen tvingas erbjuda utvecklingsmöjligheter, träning och tydliga karriärvägar i kompetensbristens spår.

Den obegränsade tillgången till information leder också till krav på ökad transparens hos arbetsgivare. Individen väljer själv sina nätverk och företagare behöver synas i samma  kanaler som målgruppen. Att nå ut till, engagera, attrahera, locka till sig och behålla de kompetenser företaget behöver blir svårare när sociala nätverk blir mer nischade.

Human Age trend 3Kundernas krav och förväntningar: HR-avdelningen är nyckeln till framgång

När rätt individ är avgörande för framgång ökar kravet att företaget alltid rekryterar rätt. HR-funktionen förväntas därför bli mer tekniskt specialiserad och låta mätbara mål ersätta individuella bedömningar när det blir lättare att analysera data än att genomföra djupintervjuer.

I ett led att skapa förtroende kommer allt fler HR-avdelningar att vara öppna med sin kompetensstrategi och låta rekryteringar och kompetensplanering allt mer likna sociala medier.

Human Age Trend 2

Arbetskraften förändras och företag måste förändras med den - så hittar vi talangerna i framtiden

39 procent av arbetsgivarna i Sverige har svårt att hitta rätt kompetens. För att komma tillrätta med kompetensbristen behöver vi leta efter talanger på nya sätt. I nya nätverk, i föreningar och intressesfärer, genom att ta tillvara på kompetensen bland nyanlända och genom att underlätta för seniorer att jobba längre, kan effekterna av kompetensbristen dämpas.

Vi behöver också bli bättre på att anpassa utbildningsväsendet efter framtida kompetensbehov. Det gäller inte minst vad arbetsgivare ska erbjuda sina medarbetare.

Human Age Trend 4Tekniska utvecklingen: den fjärde industriella revolutionen

Det är inte utan anledning som temat på World Economic Forum i Davos 2016 var Den fjärde industriella revolutionen. Ny teknik, med alla dess möjligheter, påverkar och förändrar hela vårt sätt att leva. Vi vet att automationen kommer att ta bort och flytta arbetstillfällen. Exakt var och vilka som kommer påverkas mest vet vi mindre om. Vi svenskar är rätt överens om att ett stort antal jobb försvinner, men vi är än så länge inte rädda för att det ska gälla vårt eget jobb.

Big Data öppnar dörrar till ny kunskap och både kunder och kandidater förväntar sig att företag ska använda all information de har om målgruppen.

 


Trender att ha koll på i Human Age:

Fjärde industriella revolutionen 
Shifting demographics
Client sophistication
Individual choice

Human Age rapporten
Läs och ladda ner vår rapport Human Age 2.0

2011 släppte vi vår första rapport om Human Age, "Entering the Human age". Den kan du läsa här.