Kompetensrevolutionen

 

Kompetensrevolutionen

Vi vet att världen digitaliseras och automatiseras. Gamla jobb försvinner och nya jobb som ingen hört talas om tidigare tillkommer. Du som arbetsgivare känner också att vår värld förändras i en allt snabbare takt. Men vad leder det till och hur kan vi hjälpas åt att hantera den snabba förändringen?

Vår viktigaste roll i kompetensrevolutionen är att se trenderna tidigt och förstå hur förändringen kan bemötas. Företag kommer själva vilja utveckla sina medarbetare för att behålla sin konkurrenskraft, men individens egna vilja och drivkraft kommer att bli blir allt viktigare. Här måste alla i samhället hjälpas åt. Att fånga upp, stötta och få människor att känna lust att ständigt lära sig nytt.

För vissa människor kommer viljan att ständigt utvecklas naturligt, men vi måste få med alla, inte minst de som idag är utan jobb eller har svårt att få arbete. För att samhället ska utvecklas åt rätt håll under kompetensrevolutionen måste gapet mellan de som är med och de som halkar efter bli mindre. Vi tror på människans ständiga vilja att lära, vi ser den varje dag. Om vi alla har den grundsynen och hjälps åt att ta ansvar för att utveckla människor kan vi tillsammans skapa ett samhälle som är bra för oss alla att leva i.

Läs mer om hur vår vd Lars Forseth ser på utvecklingen. Vill du läsa hela rapporten hittar du den här. Hur vi arbetar för att skapa en hållbar arbetsmarknad kan du läsa mer om här

 


Läs vår rapport om Kompetensrevolutionen:

Skills revolution report