Ett flexiblare arbetsliv

 

Work for me

Ett flexiblare arbetsliv

Kandidater önskar möjligheten att alltmer styra sitt arbetsliv utifrån önskemål och behov. Genom att utgå från kandidaternas önskemål och nya tekniska lösningar finns stora möjligheter att vara en attraktiv arbetsgivare, men också att nå nya grupper på arbetsmarknaden. Vi har tittat närmare på det här i vår rapport Work for me.

Det räcker inte längre att erbjuda flexibla arbetstider, utan om att erbjuda ett flexibelt arbetsliv. Det kan ske på flera sätt, arbetsgivare kan erbjuda möjligheten att arbeta längre men färre dagar, att välja när man vill jobba, att jobba helt på distans eller välja när arbetsdagen börjar.

Några av fördelarna med det flexibla arbetslivet: 

  • Geografiska avstånd försvinner
  • Medarbetarna kan anpassa jobbet efter sin privata situation
  • Arbetsmarknaden öppnas för fler grupper

Läs vår rapport Work for me – candidates demand for a flexible work life här.