ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer för Q2 2021

 

Arbetsmarknaden i Sverige är stabil under våren med en sysselsättningstrend på 8 procent, en svag ökning från förra kvartalets prognos på 6 procent. Skillnaderna mellan olika branscher är dock stor. Sveriges prognos är bland de mest positiva i Europa. Det visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

Sysselsättningstrenden för Sverige ligger på 8 procent, vilket innebär att svenska arbetsgivare är försiktigt optimistiska om sysselsättningen under det andra kvartalet 2021. Prognosen är den näst högsta i Europa – endast Rumänien rapporterar en högre prognos. Även under föregående kvartal hade Sverige en av Europas starkaste prognoser.

– Sverige har uppvisat stabila prognoser under de senaste två kvartalen, och det ligger även i linje med SCB:s data som visar på en något bättre arbetsmarknad under fjärde kvartalet 2020. Samtidigt vet vi inte hur arbetsmarknaden kommer att se ut efter pandemin, när de ekonomiska stöden försvinner och företagen ska stå på egna ben, säger Mikael Jansson, vd ManpowerGroup. 

Samtidigt är skillnaderna väldigt stora mellan prognoserna för olika branscher i Sverige, vilket indikerar en återhämtning i olika takt. Finans- och tjänstesektorn förväntas öka mest, med en optimistisk sysselsättningsprognos på 22 procent, men även byggbranschen rapporterar en stadig prognos på 14 procent. Hotell- och restaurangbranschen förväntar sig däremot en dyster vår med en prognos på -14 procent, en nedgång på 28 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Läs pressmedelandet.