Arbetsmarknadsbarometer Q3 2018

 

Något fler jobb väntas under sommaren

Svenska arbetsgivare förväntar sig en något ökad efterfrågan på arbetskraft under tredje kvartalet 2018 med en sysselsättningstrend på +4 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer. Jobbprognosen ligger dock sju procentenheter lägre jämfört med samma period 2017. Arbetsgivare i Skåne och Blekinge är mest optimistiska och störst efterfrågan på arbetskraft förväntas i hotell- och restaurangbranschen.

 - Det är glädjande att högkonjunkturen och efterfrågan på arbetskraft förväntas hålla i sig under sommaren, samtidigt som vi vet att det råder kompetensbrist i Sverige. Politiker och vi arbetsgivare behöver prioritera frågan om kompetensförsörjning för att kunna möta behoven på arbetsmarknaden, både nu och på lång sikt, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Starkast jobbprognoser från storstadsregionerna

Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ökar något från föregående kvartal till +4 procent, vilket innebär att svenska arbetsgivare förväntar sig en något ökad efterfrågan på arbetskraft under årets tredje kvartal. Prognosen innebär dock en dock en minskning på sju procentenheter jämfört med samma period 2017, då svenska arbetsgivare rapporterade den starkaste sysselsättningstrenden på fem år

Läs pressmeddelande om ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer här

Ladda ner rapport för Q3 här

Ladda ner rapport

Ladda ner faktablad här