ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer för Q1 2021

 

Arbetsmarknaden i Sverige står inför en återhämtning under vintern med en sysselsättningstrend på 7 procent, en ökning från förra kvartalets nollprognos. Sverige står starkt även i jämförelse med andra europeiska länder. Det visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

– Samtidigt som arbetslöshetssiffror vittnar om en svag arbetsmarknad ser vi tydligt att svenska arbetsgivare förväntar sig en återhämtning under vintern. Signalerna tyder på en försiktig optimism hos svenska arbetsgivare, trots att vi fortfarande är mitt uppe i en global hälsokris, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup.

Sysselsättningstrenden för Sverige ligger på 7 procent, vilket innebär att svenska arbetsgivare förväntar sig en något ökad efterfrågan på arbetskraft under det första kvartalet 2021, jämfört med föregående starkt pandemipåverkade kvartal.

Framför allt är det finans- och tjänstesektorn samt byggbranschen som förväntas öka mest, med hoppfulla sysselsättningsprognoser på 20 respektive 17 procent. Storstadsområdena, i synnerhet Stockholm och Uppsala-området samt Västra Götaland, ökar sina sysselsättningsprognoser med 15 respektive 12 procentenheter, en stadig ökning sedan förra kvartalet.

 – Det är väldigt positivt att de regioner som är motorn i sysselsättningen i Sverige lämnar sådana starka prognoser. Vi ser även att hotell- och restaurangbranschen har stabiliserat sig, ett tydligt tecken på återhämtning på arbetsmarknaden. Samtidigt bedömer bara var femte arbetsgivare att de kommer uppnå samma sysselsättningsgrad som före pandemin inom det närmaste året – många branscher känner stor osäkerhet inför framtiden, säger Mikael Jansson.