Manpower öppnar kontor i Sofielund i Malmö

 

Manpower Matchning

På Manpower i Malmö är man sedan flera år engagerade i olika projekt som skapar förutsättningar för integration och minskat utanförskap. Att engagera sig för att hjälpa fler att hitta arbete är en självklarhet, menar Cecilia Lindgren, Verksamhetschef på Manpower Matchning, och Kenny Arkliden, säljare på Manpower.

- Det är alltid en enorm vinst för någon när han eller hon blir självförsörjande och får en egen inkomst, men att hjälpa individer till arbete är också ett samhällsansvar. Med dagens kompetensbrist i Sverige har vi inte råd att lämna någon utanför arbetsmarknaden.

Nu lagom till sommaren går Manpower in i ett nytt samarbete som heter Fastighetsägare Sofielund. Det sker i samarbete med flera andra privata företag och kommunen. Initiativtagare är Malmö Stad. Projektet bygger på en metod som i stort är kopierad från USA där forskning visat att tillvägagångsättet är mycket lyckat vid försök att lyfta områden ur utanförskap.

- Målet är att stärka ett område från grunden, och för att lyckas med detta har man med aktörer från olika delar av samhället. Metoden heter BID och står för Business Improvement Districts. Här i Sverige har man valt att använda orden Boende Integration Delaktighet, berättar Kenny Arkliden.

Projektet tar sin början i människors boendemiljö.

- Fastighetsägarna är startpunkten. De har ju ett intresse av att erbjuda bostäder i attraktiva bostadsområden. Det ger deras kunder, hyresgästerna, stora vinster och det ökar även värdet på deras egen investering.

Manpower kommer att jobba i Sofielunds arbetsmarknadshub, som invigs nu i juni. Då öppnar Manpower Matchning ytterligare ett kontor i Malmö för tjänsten stöd och matchning. Förhoppningen är att knyta kontakter med företag som har verksamhet i området och matcha mot arbetssökande.

- Det här är ett sätt att nå nya grupper på arbetsmarknaden. Kompetensbristen i Sverige gör att alla behövs, och vi behöver blir bättre på att nå nya grupper på arbetsmarknaden hela tiden och det här är ett sätt. Området Sofielund har en arbetslöshet på ungefär 60 procent och vi vet alla att jobb är en väg ut ur utanförskap, säger Cecilia Lindgren, Verksamhetschef Manpower Matchning Region Syd.

Läs mer om projektet Fastighetsägare Sofielund

Hållbarhet hos oss

Våra fokusområden
Affärsetik
Vårt miljöarbete
Socialt ansvar - det här gör vi 
   >> Äntligen jobb 
    >> Fastighetsägare Sofielund
   >> Dörr till arbete för nyanlända 


Mer om vårt arbete med hållbarhet
Hållbarhetsrapporter


Vårt hållbarhetsarbete globalt
Doing well by doing good 
Utmärkelser för hållbarhet