Nu öppnar vi en dörr till arbetsmarknaden för nyanlända

 

Experis har inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen kring nyanlända med en bakgrund inom ekonomi eller juridik. Avsikten är att öppna en dörr till arbetsmarknaden, bland annat genom att öka kunskaperna om den svenska rekryteringsprocessen.

Samarbete integration mellan Experis och Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen och Experis har inlett ett samarbete i Helsingborg kring nyanlända. Från vänster: Lisa Olsson, arbetsförmedlare inom etableringsuppdraget, Rami Al Aasad från Syrien och Camilla Norén, konsultchef på Experis – Manpower Group. Foto: Jonas Hansson.

Lisa Olsson, arbetsförmedlare inom etableringsuppdraget på Arbetsförmedlingen Helsingborg, berättar att det i en första omgång är 15 personer som deltagit i samarbetet med bemannings- och rekryteringsbolaget Experis, en del av ManpowerGroup.

- Erfarenheterna är så goda att vi inte ser några hinder för liknande samarbeten på andra håll, säger hon.

Stort behov av kompetens

Camilla Norén, konsultchef på Experis i Helsingborg, nickar instämmande:

- Behoven är stora över hela landet och 39% av företag och offentliga verksamheter hittar inte personer med rätt kompetens idag, samtidigt som många av de nyanlända kommer med imponerande CV:n. Även om de kanske inte kan få jobb som ekonomichef direkt kan vi bidra till att de kommer in i branschen, säger hon och tillägger:

- En del kan vi hitta uppdrag till direkt, exempelvis på internationella företag där det räcker med att tala bra engelska.

Bristande CV-erfarenhet

För merparten krävs dock först utbildningsinsatser, både i svenska språket och de programvaror som används i Sverige.

- Arbetsförmedlingen undersöker bland annat möjligheten att upphandla en arbetsmarknadsutbildning för administrativa assistenter, säger Lisa Olsson.

En utgångspunkt för samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Experis är att ge stöttning i den svenska rekryteringsprocessen.

- I Syrien är det vanligt att små och medelstora företag inte har något rekryteringsförfarande alls och att anställningar sker via kontakter. Därför är det många som har bristande erfarenhet av CV:n och intervjusituationer, något vi har gett alla i den här första pilotgruppen stöttning i, säger Lisa Olsson.

- Därefter har Experis intervjuat deltagarna och gett feedback, där vi också har pratat om hur arbetsmarknaden och jobbsökandet fungerar i Sverige, säger Camilla Norén.

Nio år på bank i Damaskus och Dubai

En av de 15 deltagarna är Rami Al Aasad, som har arbetat på bank i nio år både i Damaskus och Dubai.

- Jag kom till Sverige för ett och ett halvt år sedan och har haft en bra kontakt med Arbetsförmedlingen, säger han.

Från början hade han hoppats på en praktikplats på en svensk bank, men när det inte gick har han tagit sig an ”plan B”, vilket förutom deltagande i Experis-projektet innebär att han för närvarande har en praktikplats på en folkhögskola i Helsingborg, där han bland annat ska arbeta som språkstöd, men också med att föreläsa och lära ut hur man betalar räkningar i Sverige.

Fokus på kompetens

Om Experis samarbete med Arbetsförmedlingen har han bara gott att säga.

- Det är jättebra, även om jag för egen del kanske inte haft lika stort behov av hjälp med CV och intervjuträning eftersom jag redan hade erfarenhet av det från både Syrien och Dubai. Däremot finns det andra som har jobbat i mindre företag och aldrig ens sett ett CV, så för dem har det nog varit nyttigt, säger han och tillägger att det känns positivt att nu ingå i Experis kandidatbank.

Ökar möjligheterna att matchas rätt

Mattias Buvari, regiondirektör på Arbetsförmedlingen Region Syd, uppskattar Experis engagemang.

- Det är positivt att bemanningsbranschen är med på banan genom att vara delaktig i att ta tillvara och utveckla den kompetens som nyanlända har med sig när de kommer till Sverige. Det är också värdefullt att de tillsammans med oss på Arbetsförmedlingen arbetar med att stärka de nyanländas kunskap kring hur rekryteringsprocessen fungerar för att på så sätt öka möjligheterna att matchas mot rätt arbetsgivare, säger han.

Hållbarhet hos oss

Våra fokusområden
Affärsetik
Vårt miljöarbete
Socialt ansvar - det här gör vi 
    >> Äntligen jobb
   >> Fastighetsägare Sofielund
   >> Dörr till arbete för nyanlända 


Mer om vårt arbete med hållbarhet
Hållbarhetsrapporter


Vårt hållbarhetsarbete globalt
Doing well by doing good 
Utmärkelser för hållbarhet


Rami Al Aasad

Rami Al Aasad har jobbat på bank i både Syrien och Dubai. Arbetsförmedlingens samarbete med Experis ser han som väldigt intressant och hans medverkan hoppas han ska kunna bidra till att han hittar en väg in i branschen också i Sverige. Foto: Jonas Hansson.