Äntligen jobb - snabb väg för nyanlända

 

Äntligen Jobb

Äntligen jobb
Ett exempel på ManpowerGroups hållbarhetsarbete är deltagandet i Äntligen Jobb, som syftar till att hjälpa nyanlända ut i arbetslivet och att matcha rätt kompetens med rätt arbetsgivare. Äntligen Jobb ger nyanlända möjligheter till snabb validering av kompetens, matchning till praktikplatser och därefter jobb.

Sveriges företag har brist på arbetskraft, det ser vi varje dag. Samtidigt läser vi varje dag ansökningar och cv:n från nyanlända med erfarenhet som motsvarar den kompetens som företag har brist på. Vi måste bli bättre i Sverige på att ta tillvara på all den här kompetensen. I projektet Äntligen jobb gör vi just det. Vi tror på människors förmåga att utvecklas och anpassa sig till nya förutsättningar. Och vi vet att mångfald skapar framgångsrika företag.

Äntligen Jobb, som drivs med stöd från Tillväxtverket, bidrar till att nyanlända enklare får en ingång till den svenska arbetsmarknaden genom en praktikplats, där bedömning av relevant utbildning och yrkeskunskap sker via en Yrkeskompetensbedömning. Efter praktikperioden kan företaget välja om personen ska rekryteras, hyras in som konsult via oss eller låta oss på ManpowerGroup fortsätta utveckla personen. läs mer på projektets LinkedIn-sida.

I Äntligen jobb är vi med och förändrar liv. Du är också välkommen. Hör av dig till oss, vi kommer gärna till dig och berättar hur vi skulle kunna samarbeta.

Hållbarhet hos oss

Våra fokusområden
Affärsetik
Vårt miljöarbete
Socialt ansvar - det här gör vi 
   >> Äntligen jobb
   >> Fastighetsägare Sofielund
   >> Dörr till arbete för nyanlända 


Mer om vårt arbete med hållbarhet
Hållbarhetsrapporter


Vårt hållbarhetsarbete globalt
Doing well by doing good 
Utmärkelser för hållbarhet