Socialt ansvar

 

ManpowerGroup vill bidra till en hållbar arbetsmarknad. Vi tycker att alla har rätt till ett jobb och vårt mål är att hjälpa människor till egen försörjning. Vi bidrar genom ett antal initiativ.

Äntligen jobb - snabb väg för nyanlända
Ett exempel på ManpowerGroups hållbarhetsarbete är deltagandet i Äntligen Jobb, som syftar till att hjälpa nyanlända ut i arbetslivet och att matcha rätt kompetens med rätt arbetsgivare. Äntligen Jobb ger nyanlända möjligheter till snabb validering av kompetens, matchning till praktikplatser och därefter jobb.

Sveriges företag har brist på arbetskraft, det ser vi varje dag. Samtidigt läser vi varje dag ansökningar och cv:n från nyanlända med erfarenhet som motsvarar den kompetens som företag har brist på. Vi måste bli bättre i Sverige på att ta tillvara på all den här kompetensen. I projektet Äntligen jobb gör vi just det. Vi tror på människors förmåga att utvecklas och anpassa sig till nya förutsättningar. Och vi vet att mångfald skapar framgångsrika företag.

Äntligen Jobb

Äntligen Jobb, som drivs med stöd från Tillväxtverket, bidrar till att nyanlända enklare får en ingång till den svenska arbetsmarknaden genom en praktikplats, där bedömning av relevant utbildning och yrkeskunskap sker via en Yrkeskompetensbedömning. Efter praktikperioden kan företaget välja om personen ska rekryteras, hyras in som konsult via oss eller låta oss på ManpowerGroup fortsätta utveckla personen. läs mer på projektets LinkedIn-sida.

I Äntligen jobb är vi med och förändrar liv. Du är också välkommen. Hör av dig till oss, vi kommer gärna till dig och berättar hur vi skulle kunna samarbeta.

Lokala samarbeten med Arbetsförmedlingen
ManpowerGroup bidrar till att lösa problemet att det finns människor med högre utbildning som inte kommer in på arbetsmarknaden. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen på lokal nivå. Ett exempel är stöd till att hjälpa nyanlända akademiker inom ekonomi och juridik till arbete i Helsingborg. 

Läs mer om samarbetet

Good Malmö
Good Malmö är ett näringslivsinitiativ, där Manpower tillsammans med Malmö Stad, Arbetsförmedlingen och andra företag hjälper arbetslösa till jobb. Vi ska kortfattat råda bot på matchningsproblemen på arbetsmarknaden, där företagen har svårt att hitta rätt kompetens samtidigt som de arbetssökande inte hittar rätt arbetsgivare. Imorgon deltar vi också på Good Malmös första rekryteringsevent.

Läs mer om Good Malmö

Uppstart Malmö
ManpowerGroup är kompetensförsörjningspartner i Uppstart Malmö där vi, Malmö Stad, Arbetsförmedlingen och andra företag tillsammans strävar mot att anställa fler som personer som står långt från arbetsmarknaden. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Projektet växer och snart ser vi även Uppstart Helsingborg, Uppstart Kristianstad, Uppstart Landskrona, Uppstart Eslöv och Uppstart Göteborg.

Läs mer om Uppstart Malmö

Unga Jobb - praktikplatser till arbetslösa unga
Vi samarbetar med Swedbank och Arbetsförmedlingen för att ge ungdomar praktik och värdefull arbetslivserfarenhet. Tillsammans har vi gett nästan 10.000 arbetslösa ungdomar praktikplatser.

Läs mer om Unga jobb

Tidigare projekt: Manpower Telge Jobbstart AB
Ett framgångsrikt företag som uppstod i ett samarbete mellan Manpower och Södertälje kommun. Fram till 2013 stöttade Manpower Telge Jobbstart nyanlända flyktingar och långtidsarbetslösa till att hitta ett arbete. Med en affärsidé som hela tiden utgick från individens vilja och drivkraft lotsade vi 691 individer till jobb och gav långtidsarbetslös och nyanlända till Sverige en väg in i arbetslivet.

Hållbarhet hos oss

Våra fokusområden
Affärsetik
Vårt miljöarbete
Socialt ansvar - det här gör vi 
   >> Fastighetsägare Sofielund
   >> Dörr till arbete för nyanlända 


Mer om vårt arbete med hållbarhet
Hållbarhetsrapporter


Vårt hållbarhetsarbete globalt
Doing well by doing good 
Internationella utnämningar