Affärsetik

 

På ManpowerGroup anser vi att företag har ett ansvar att bidra till en positiv samhällsförändring. Vår verksamhet grundades på denna princip – att en framgångsrik organisation drivs genom att leverera vinst till våra aktieägare och samtidigt bidra till samhället genom att ge meningsfull och hållbar sysselsättning för miljontals människor.

Snabbspola framåt nästan 70 år, och detta syfte gäller fortfarande. Idag blir intressenterna allt viktigare för arbetsgivare. I en värld av ständig förändring, tekniska omställningar och skiftning av arbetstillfällen, ser vi även en polarisering av samhällen utspelas framför oss - den brittiska Brexit, oro i Turkiet och politisk osäkerhet i Europa, USA och Sydkinesiska havet. I vissa samhällen där vi har verksamhet, känner sig människor berövade medborgerliga rättigheter och bortkopplade från möjligheten att förändra sin situation. Företagen har en roll att spela för att säkerställa att människors liv förbättras och är därmed en viktig del av lösningen.

Det är därför vår hållbarhetsplan är uppbyggd kring lärbarhet och anställbarhet: om hur vi kan hjälpa människor att utveckla efterfrågade färdigheter för att ha anställning på lång sikt. Det är därför vi samarbetar med regeringar, ideella organisationer och naturligtvis med våra kunder för att få människor redo för arbete och att hjälpa dem kompetensutveckla, samt att förbättra mångfalden med integrerade och inkluderande arbetsplatser.  Och det är därför vi aktivt stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling inom målen utbildning, jämlikhet, och anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt - de är direkt relaterade till vår kärnverksamhet där vi kan göra, och redan gör, en verklig skillnad.

Det är också anledningen till att vi lever som vi lär - genom att investera i kompetensutveckling som hjälper våra medarbetare att uppnå sin potential och uppmuntra anställda att dela med sig av sin talang ide samhällen där vi bor och arbetar. Det är så vi attraherar de bästa medarbetarna att arbetar hos oss; när du kommer till ManpowerGroup så vet du att du är en del av ett etiskt företag som i sin kärna tror på att ”göra bra genom att göra gott”.

Som VD av världens ledande företag inom workforce solutions, är människor min prioritet.Inte bara för att det är rätt sak att göra, men eftersom det ökar framgången för vårakunder och accelererar våra affärsresultat.

Vi kommer att fortsätta att göra mer för attleverera på vårt syfte och jag är stolt över vårt teams engagemang och passion att biståvåra intressenter varje dag, över hela världen.

Jonas Prising
Vd ManpowerGroup

Hållbarhet hos oss

Våra fokusområden
 Affärsetik
 Vårt miljöarbete
 Socialt ansvar - det här gör vi


Mer om vårt arbete med hållbarhet
Hållbarhetsrapporter


Vårt hållbarhetsarbete globalt
Doing well by doing good 
Utmärkelser för hållbarhet