Hållbarhet - ManpowerGroup

En hållbar arbetsmarknad

 

ManpowerGroups globala hållbarhetsarbete omfattar tre fokusområden som tillsammans bidrar till en hållbar arbetsmarknad. Det första är att unga snabbt ska komma ut i arbete efter avslutad utbildning. Det andra handlar om att hjälpa människor bygga upp färdigheter för det moderna arbetslivet så att de är anställningsbara genom hela yrkeslivet. Det tredje fokusområdet handlar om att bidra till jämställda och inkluderande arbetsplatser.

ManpowerGroup rankades nyligen som ett av världens mest hållbara företag av Dow Jones Sustainability Index, som årligen bedömer företag utifrån en rad faktorer kopplade till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. ManpowerGroup är det enda företaget inom kategorin professionella tjänster som har kommit med i indexet åtta år i följd.

”Som företag har vi ett ansvar att bidra till en positiv samhällsutveckling. Därför stöttar vårt hållbarhetsarbete även de globala målen för hållbar utveckling.” 
Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Vi sammanfattar vårt hållbarhetsarbete så här:

ManpowerGroups hållbarhetsarbete